Projekt

Współpracę z Fundacją Robinson Crusoe (FRC) rozpoczęliśmy w 2018 roku. Organizacja od 2002 roku wszechstronnie wspiera młodzież pozostającą pod opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz uwrażliwia społeczeństwo na problemy osób osieroconych biologicznie lub społecznie. W ramach współpracy z fundacją FDJ  finansuje „Staż Społeczny” (wcześniej „Kontrakt Robinsona”)  – program, dzięki któremu podopieczni FRC mogą otrzymać dofinansowanie indywidualnie wybranego kursu lub sprzętu, przyczyniającego się do ich rozwoju zawodowego. Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest wcześniejsza realizacja stażu w lokalnej instytucji lub organizacji.

O wyborze danego kursu, szkolenia lub narzędzia potrzebnego do wykonywania obranego zawodu młodzież decyduje według swoich preferencji i możliwości, przy wsparciu mentora z Fundacji. Wtedy też następuje podpisanie umowy stażowej pomiędzy młodym człowiekiem, a instytucją/organizacją, w której zostanie zrealizowany staż. W ramach projektu uczestnicy realizują minimum 70 godzin pracy społecznej m.in. w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, obiektach kultury i świetlicach środowiskowych.

Po udokumentowaniu i prezentacji swoich działań w szerszym gronie (kadry i innych podopiecznych Fundacji), młodzież otrzymuje dofinansowanie wybranego kursu lub sprzętu – są to najczęściej kursy prawa jazdy, kursy programowania i narzędzia fryzjerskie lub inne szkolenia i sprzęty umożliwiające rozwój zawodowy i wzbogacające CV uczestnika projektu.

Partner

Fundacja Robinson Crusoe

Cel projektu

Zapewnienie młodzieży z pieczy zastępczej wsparcia w rozwoju zawodowym poprzez umożliwienie nabycia nowych umiejętności i kompetencji oraz zakup sprzętów potrzebnych do wykonywania obranego zawodu. Umożliwienie młodzieży konstruktywnego zaistnienia w społeczności lokalnej.

Czas trwania projektu

Od października 2018 roku do sierpnia 2023 roku.

Beneficjenci

Podopieczni Fundacji Robinson Crusoe – młodzież z pieczy zastępczej w wieku 16-21 lat:

Rok szkolny 2022/2023 – 24 osoby,
Rok szkolny 2021/2022 – 26 osób,
Rok szkolny 2019/2020 – 24 osoby,
Rok szkolny 2018/2019 – 15 osób.

Koszt projektu

Rok szkolny 2022/2023 – 66 600 PLN
Rok szkolny 2021/2022 – 64 258, 73 PLN
Rok szkolny 2019/2020 – 54 750 PLN
Rok szkolny 2018/2019 – 50 420 PLN

Łącznie w latach 2018-2023 – 236 028,73 PLN

Wypowiedzi uczestników

Maria – kurs na prawo jazdy; wolontariat w Niemedycznym Hospicjum Domowym

„Jednym z moich obowiązków była pielęgnacja oraz opieka nad 95-letnią kobietą. Oprócz tego raz w tygodniu mieliśmy dwugodzinne zebrania wszystkich wolontariuszy z mojego hospicjum. (…) Nauczyłam się tego, że mimo mego młodego wieku potrafię wykonywać czynności, które sprawiają nawet trudności dorosłym i bardziej doświadczonym ludziom, np. pielęgnacja osób chorych. Podczas wolontariatu poznałam nowych ludzi oraz podbudowałam własną wartość. Stałam się bardziej obowiązkowa. Wolontariat dał mi możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości.”

Sandra – kurs na prawo jazdy; wolontariat w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej

„Pomagałam w codziennych czynnościach, takich jak odrabianie lekcji, pomoc w dyżurach porządkowych, grach, zabawach, malowałam paznokcie, organizowałam zajęcia taneczne. (…) Moim największym zaskoczeniem była bardzo szybka akceptacja ze strony wychowanków. Z łatwością się porozumiewaliśmy. Dzieci były otwarte i bardzo się do mnie przywiązały. Moim zdaniem wolontariat w tym Domu Dziecka pomógł zarówno mnie, jak i dzieciom z którymi nawiązywałam kontakt. Uważam, że dobrze poradziłam sobie z pomocą tym dzieciom ponieważ rozumiałam ich potrzeby i obawy wobec mnie.”

Iwona – zakup laptopa; wolontariat w Rodzinnym Domu Dziecka

„W ramach kontraktu i mojego wolontariatu odwiedzałam dzieci w ich domu, ale nie tylko. Pokazałam dzieciom kilka zabaw z dzieciństwa, takich jak łapki i inne gry, do których wcale nie potrzeba żadnych zabawek. (…) Myślę, że dzięki temu kontraktowi, a właściwie mojemu wolontariatowi, nauczyłam się cierpliwości i zrozumienia. Poznałam bardziej samą siebie, gdyż każde spotkanie wywoływało przemyślenia. Nauczyłam się, że małym dzieciom trzeba dużo pomagać, tłumaczyć i próbować im pomóc w zrozumieniu świata. Dzieci dały mi poczucie, że ktoś może mnie potrzebować w błahych sprawach, takich jak pomoc w dorysowaniu czegoś do rysunku, wyborze kolorów do bransoletki czy innych sprawach, które dla dorosłych są mało ważne, a dla dzieci w danym momencie mogą być najważniejsze.”

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

1 października wystartował „Staż Społeczny” Fundacji Robinson Crusoe

Jednym z narzędzi wsparcia rozwoju zawodowego podopiecznych Fundacji Robinson Crusoe (FRC) jest projekt „Staż Społeczny” (d. „Kontrakt Robinsona”), który finansujemy…

Rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Kontrakt Robinsona”

1 czerwca rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już edycję projektu „Kontrakt Robinsona” realizowanego przez Fundację Robinson Crusoe. W ramach programu skierowanego do…

Inne projekty z tym partnerem

Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

W latach 2018-2022 finansowaliśmy projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60. roku życia, realizowany przez Fundację

Scroll to Top