PROGRAM "SENIOR-JUNIOR" FUNDACJI ROBINSON CRUSOE

Projekt

Pilotażowy projekt społeczny skierowany do osób powyżej 60. roku życia oraz młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych w Łodzi, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Program polega na przygotowaniu grupy 12 seniorów do pełnienia roli opiekunów usamodzielnienia oraz zaoferowaniu 12 młodym ludziom z instytucji opieki zastępczej wsparcia w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony przyjaznych, kompetentnych i budzących zaufanie dorosłych.

W ramach Programu pary Senior-Junior są ze sobą w regularnym kontakcie – spotykają się zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych moderowanych przez specjalistów Fundacji Robinson Crusoe oraz omawiają ze sobą wszystkie bieżące sprawy, związane z wchodzeniem w dorosłość. Opiekun usamodzielnienia wspiera młodą osobę m.in. w podejmowaniu istotnych decyzji, terminowym chodzeniu do szkoły, składaniu dokumentów w urzędach i tworzeniu Indywidualnego Planu Usamodzielnienia (będącego obowiązkiem każdego podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej). Senior jest również przede wszystkim osobą, której młody człowiek może zaufać i na której może zawsze polegać. Taka formuła kontaktu daje jednocześnie możliwość obu grupom uczestników Programu – zarówno młodzieży, jak i seniorom – nawiązania życzliwej, bezpośredniej relacji z drugą osobą oraz poczucia obustronnego wsparcia i motywacji do działania.

Więcej o informacji o Programie można znaleźć tutaj.

Partner  

Fundacja Robinson Crusoe

Cel projektu

Zapewnienie młodzieży z pieczy zastępczej wsparcia w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony przyjaznych i kompetentnych dorosłych. Aktywizacja ludzi starszych i stworzenie im możliwości przekazania wiedzy, doświadczenia i cennych rad młodszemu pokoleniu.

Czas trwania projektu

Od listopada 2018 do sierpnia 2019 roku.

Beneficjenci

•    12 młodych osób z pieczy zastępczej w wieku 16-18 lat, będących w trakcie procesu usamodzielniania się przed opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych
•    12 seniorów z Łódzkich Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Koszt projektu

50 210 PLN

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.