ŚWIETLICA PROGRAMU UMACNIANIA RODZINY SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH
W KOSZALINIE

Projekt

W ramach projektu Fundacja Drzewo i Jutro zapewniła środki na utworzenie nowej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Koszalinie oraz finansuje jej działalność. Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w ramach Programu Umacniania Rodziny. Pracownicy Świetlicy SOS pracują z rodzinami wytypowanymi przez ośrodki pomocy społecznej, aby podnieść ich kompetencje wychowawcze, walczyć z uzależnieniami, bezrobociem, wyuczoną bezradnością i aktywizować je społecznie. Program Umacniania Rodziny to nie tylko pomoc dla dzieci i rodzin, ale także budowanie lokalnych społeczności oraz ich wrażliwości na prawa dziecka.

Formy wspierania rodzin objętych Programem to głównie: praca socjalna, pomoc psychologiczna, nauka odpowiedniej profilaktyki i dbania o zdrowie, aktywizacja zawodowa oraz pomoc materialna w sytuacjach kryzysowych. Na każdym etapie pomoc skupia się na wykorzystywaniu potencjału i możliwości podopiecznych oraz wzbudzaniu ich wewnętrznej motywacji do działania.

W ramach zajęć świetlicowych dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe. Ich celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, budowanie ich kompetencji społecznych oraz integracja z rówieśnikami przy okazji wspólnych wyjść okolicznościowych o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

Od 2018 roku, obok regularnych działań Świetlicy, do Programu dodano spotkania w ramach „Klubu Mamy” – mające na celu wzajemne wspieranie się kobiet oraz doskonalenie ich umiejętności rodzicielskich. Równolegle funkcjonuje również „Klub Maluszka”, który zapewnia opiekę nad malutkimi dziećmi w czasie spotkań Mam oraz stanowi okazję do obserwacji i stymulacji rozwoju dzieci przez specjalistów pracujących w Programie.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jpg

Cel projektu

Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie szans na wychowanie dzieci w rodzinie biologicznej i zapobieganie sytuacjom pozbawienia rodziców praw rodzicielskich. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2017 do grudnia 2019 roku.

Beneficjenci

W Programie obecnie uczestniczy 25 rodzin z Koszalina i okolic, w tym 75 dzieci i 40 osób dorosłych – rodziców lub opiekunów. Z zajęć świetlicowych regularnie korzysta 30 dzieci.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2019 roku – 281 841 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 329 440 PLN
Od kwietnia do grudnia 2017 roku – 144 029 PLN 


Więcej o Programach Umacniania Rodziny SOS w całej Polsce przeczytasz tutaj.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.