logo-home

Fundacja Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems) powstała w 2016 roku. Celem Fundacji jest udzielanie kompleksowego wsparcia dzieciom i młodzieży znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej: wychowankom państwowych i rodzinnych domów dziecka, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych rozpadem oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Fundacja realizuje także działania w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Przewiń do góry