logo-home

Fundacja Drzewo i Jutro powstała w 2016 roku. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym i instytucjom, działającym na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej: wychowankom państwowych i rodzinnych domów dziecka, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych rozpadem oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Fundacja współfinansuje także działania w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Scroll to Top