Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych Fundacji Polska Gościnność

Wspieramy realizację korepetycji dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, organizowanych przez Fundację Polska Gościnność w Warszawie.

Świetlica dla dzieci uchodźczych w Ośrodku Dla Cudzoziemców

Wspieramy działania na rzecz dzieci z Ośrodków dla Cudzoziemców, realizowane przez Fundację Dla Wolności.

Projekt „OBCY? Zbliżenia” – działania na rzecz rodzin uchodźczych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie

Wspieramy projekt „OBCY? Zbliżenia”, realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które prowadzi działania na rzecz osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie na Lubelszczyźnie.

Scroll to Top