Koeye – obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Od 2023 roku dofinansowujemy udział dzieci i młodzieży z rdzennej społeczności Heiltsuk w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie w edukacyjno-kulturowych wyjazdach wakacyjnych, organizowanych przez Qqs Projects Society.

Indigenous Advisors

„Indigenous Advisors” to projekt, który ma na celu angażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich tradycyjne terytoria, sąsiadujące często z wykupowanymi i zarządzanymi przez NCC obszarami.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu – wykup terenów cennych przyrodniczo z NCC

Od 2022 roku wspieramy kanadyjską organizację – The Nature Conservancy of Canada – w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczych obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych.

Scroll to Top