O nas

FUNDACJA DRZEWO I JUTRO

Idea

Fundacja Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems) powstała z chęci niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w Polsce znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy dzieciom z pieczy zastępczej, czyli wychowankom państwowych i rodzinnych domów dziecka, wspierając ich start w dorosłość, potrzebę samorozwoju i chęć do zdobywania wiedzy. Angażujemy się również w projekty na rzecz dzieci krzywdzonych, dzieci z rodzin cudzoziemskich oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Od 2019 roku wspieramy działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Szczegółowe cele działalności Fundacji zawarte są w naszym Statucie.

Działania i Partnerzy

Chcemy, aby nasze działania niosły za sobą nie tylko pomoc materialną, ale także pozytywną zmianę społeczną dla jak największej grupy dzieci i młodzieży. Dlatego też współpracujemy z doświadczonymi Partnerami: Fundacjami i Stowarzyszeniami, których cele działań i wyznawane wartości są zbieżne z naszymi (są to m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Robinson Crusoe i Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”). Dzięki tej współpracy mamy pewność, że pomoc świadczona beneficjentom – podopiecznym naszych Partnerów – jest profesjonalna, kompleksowa i długofalowa.

Nasi Partnerzy docierają do beneficjentów zarówno ze wsparciem psychologicznym poprzez warsztaty, grupy wsparcia czy świetlice terapeutyczne; jak i wsparciem finansowym, udzielając młodzieży stypendiów naukowych lub dofinansowania na kursy i sprzęty wspierające rozwój zawodowy. Finansujemy również organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i remonty lub dofinansowanie wykupu mieszkań dla usamodzielniającej się młodzieży. Dla dzieci z niepełnosprawnościami budujemy integracyjne place zabaw – do tej pory takie place powstały m.in. przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Angażujemy się również w remonty infrastrukturalne miejsc, które pomagają dzieciom w rehabilitacji – przeprowadziliśmy kompleksową modernizację Pracowni Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2019 roku rozpoczęliśmy działania w nowym obszarze – współfinansujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej.

Nowa nazwa

Fundacja Drzewo i Jutro jest prywatną inicjatywą fundatorów: Jamesa Van Bergha (założyciela spółki Benefit Systems S.A.) i jego żony, Agnieszki Van Bergh. Po ponad trzech latach działalności jako Fundacja Benefit Systems zdecydowaliśmy się na ten ważny krok, jakim jest zmiana nazwy. Istotnym impulsem do tej zmiany były powtarzające się sytuacje przy nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi Partnerami, w których wiele czasu zajmowało nam wyjaśnianie, że – choć nasza nazwa kojarzy się z działalnością fundacji korporacyjnej – to jednak jesteśmy fundacją i inicjatywą prywatną. Nazwa, która w założeniu miała propagować działania prospołeczne w środowisku biznesowym i akcentować wolontariackie zaangażowanie pracowników firmy Benefit Systems, okazała się barierą w budowaniu jasnych relacji z organizacjami Trzeciego Sektora i NGO.

Nowa nazwa, Fundacja Drzewo i Jutro, odzwierciedla nasz sposób myślenia o własnej działalności, którą postrzegamy nie jako dobroczynność, lecz jako realizację naszych zobowiązań społecznych i etycznych. Nazwa Fundacja Drzewo i Jutro jest wyrazem naszych dążeń do współtworzenia – na naszą miarę – takiej przyszłości i takiego społeczeństwa, w którym słowo „jutro” będzie przywoływać obraz nadziei. Jesteśmy przekonani, że nowa nazwa naszej Fundacji ułatwi zarówno naszym obecnym Partnerom, jak i osobom oraz instytucjom, z którymi nawiązujemy współpracę, klarowne interpretowanie naszych intencji.

Przewiń do góry