O nas

FUNDACJA DRZEWO I JUTRO

 

Fundacja Drzewo i Jutro jest prywatną inicjatywą fundatorów: Jamesa Van Bergh (założyciela spółki Benefit Systems S.A.) i jego żony, Agnieszki Van Bergh.

Idea

Fundacja powstała z chęci niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w Polsce znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Współfinansujemy działania organizacji pozarządowych i instytucji pomagających dzieciom z pieczy zastępczej, wspierających ich start w dorosłość, potrzebę samorozwoju i chęć zdobywania wiedzy. Angażujemy się finansowo w projekty na rzecz dzieci krzywdzonych, dzieci z rodzin cudzoziemskich oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Od 2019 roku współfinansujemy działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Szczegółowe cele działalności Fundacji zawarte są w naszym Statucie.

Działania i Partnerzy

Chcemy, aby współfinansowane przez nas działania niosły za sobą nie tylko pomoc materialną, ale także pozytywną zmianę społeczną dla jak największej grupy dzieci i młodzieży. Dlatego też współpracujemy z doświadczonymi Partnerami: Fundacjami i Stowarzyszeniami, których cele działań i wyznawane wartości są zbieżne z naszymi (są to m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Robinson Crusoe i Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”). Dzięki tej współpracy mamy pewność, że pomoc świadczona beneficjentom – podopiecznym naszych Partnerów – jest profesjonalna, kompleksowa i długofalowa.

Nasi Partnerzy docierają do beneficjentów zarówno z pomocą psychologiczną - poprzez warsztaty, grupy wsparcia czy świetlice terapeutyczne - jak i materialną, udzielając młodzieży stypendiów naukowych lub dofinansowując kursy i sprzęty wspierające rozwój zawodowy. Finansujemy również organizację wyjazdów wakacyjnych i feryjnych dla dzieci. Dofinansowujemy remonty oraz wykup mieszkań dla usamodzielniającej się młodzieży. Dla dzieci z niepełnosprawnościami budujemy integracyjne place zabaw przy szpitalach i placówkach edukacyjnych. Do tej pory takie place powstały m.in. przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu, Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu Zdroju, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku oraz ośrodkach prowadzonych przez PSONI – w Nidzicy i Strzeżowie Drugim. Angażujemy się również w remonty infrastrukturalne miejsc, które pomagają dzieciom w rehabilitacji – w latach 2019-2020 przeprowadziliśmy kompleksową modernizację Pracowni Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2019 roku rozpoczęliśmy działania w  obszarze edukacji ekologicznej, w ramach którego współfinansujemy warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodzin dotyczące m.in. odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych.

Nazwa

Nasza nazwa – Fundacja Drzewo i Jutro - odzwierciedla sposób myślenia o własnej działalności, którą postrzegamy nie jako dobroczynność, lecz jako realizację zobowiązań społecznych i etycznych. Jest wyrazem dążeń do współtworzenia – na naszą miarę – takiej przyszłości i takiego społeczeństwa, w którym słowo „jutro” będzie przywoływać obraz nadziei.

Scroll to Top