Projekt „Serce dla przyrody z Karkonoskim Parkiem Narodowym”

W ramach projektu finansujemy warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych, które KPN prowadzi w swoich ośrodkach edukacji ekologicznej.

Program „EkoRok ze Źródłami”

Program edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci, prowadzony przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Projekt „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu”

W ramach współpracy z FKO od 2020 roku współfinansujemy projekty promujące odpowiedzialną i świadomą konsumpcję, a także postawy proekologiczne wśród młodzieży oraz młodych dorosłych.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”

W ramach projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja finansujemy wydarzenia edukacyjne połączone z sadzeniem roślin dla dzieci z placówek oświatowych.

Projekt „Obudź w sobie ekologa”

W ramach współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej FDJ współfinansuje realizację konkursu „Zielone miejsce”, skierowanego m.in. do szkół, przedszkoli i domów pomocy społecznej oraz realizację warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Projekt „Stop zmianom klimatu!”

W ramach projektu Stowarzyszenia Tilia „Stop zmianom klimatu!” obywają się warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Projekt „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich”

W ramach projektu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa realizowane są warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej, poruszające kwestie dotyczące bioróżnorodności, zmian klimatycznych oraz czystości powietrza.

Scroll to Top