I Międzynarodowa Konferencja „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”

W ramach współpracy z Fundacją CultureLab FDJ sfinansowała streaming konferencji w Internecie oraz pokryła koszty związane z tłumaczeniem konferencji na język polski i czeski.

Projekt „Zielone miejsce”

W ramach współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej FDJ współfinansowała realizację drugiej edycji konkursu „Zielone miejsce”, skierowanego m.in. do szkół, przedszkoli i domów pomocy społecznej.

Projekt „Stop zmianom klimatu!”

W ramach projektu Stowarzyszenia Tilia „Stop zmianom klimatu!” obywają się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”

W ramach projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa wydarzenia edukacyjne dla dzieci z lokalnych placówek oświatowych.

Projekt „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich”

W ramach projektu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa realizowane są warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej, poruszające kwestie dotyczące bioróżnorodności, zmian klimatycznych oraz czystości powietrza.

Projekt „Our Food, Our Future”

Projekt „Our Food, Our Future” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolski program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów ekologicznych.

Program „EkoRok ze Źródłami”

Program edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci, prowadzony przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Projekt „Climate of change // My Revolution”

Program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych aktywistów, realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

Przewiń do góry