Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w pełni skoncentrować się na nauce.

Program „Kontrakt Robinsona” Fundacji Robinson Crusoe

Program, w ramach którego – po odbyciu wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni FRC uzyskują dofinansowanie do wybranego przez siebie kursu lub sprzętu, który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Program „Wehikuł Usamodzielnienia” Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłe życie.

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

Projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60 roku życia, realizowany w Łodzi przez Fundację Robinson Crusoe. Program ma na celu zapewnienie młodzieży wsparcia ze strony przyjaznych dorosłych.

Projekt „Wypłynąć po marzenia” Fundacji Ocean Marzeń

Projekt dedykowany przede wszystkim dzieciom i młodzieży z w pieczy zastępczej, realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Zapewnia możliwość rozwijania kompetencji istotnych w dorosłym życiu, poprzez naukę żeglarstwa.

Przewiń do góry