Program stypendialny Fundacji Dobrych Inicjatyw

Od 2023 roku wspieramy Fundację Dobrych Inicjatyw, działającą na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Lighthouse – program mieszkań wspomaganych Fundacji Atalaya

Fundacja Atalaya w 5 mieszkaniach wspomaganych stwarza podopiecznym warunki do nauki samodzielnego życia. Projekt wspiera usamodzielniającą się młodzież z pieczy zastępczej, oferując pomoc we wkraczaniu w dorosłość.

Staż Społeczny (wcześniej Kontrakt Robinsona)

Program, w ramach którego – po odbyciu stażu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni Fundacji Robinson Crusoe uzyskują dofinansowanie do wybranego przez siebie kursu lub sprzętu, który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w pełni skoncentrować się na nauce.

Dom dla Młodzieży Fundacji po DRUGIE

Od 2023 roku współfinansujemy wynagrodzenie opiekunów pracujących w Domu dla Młodzieży prowadzonym przez Fundację po DRUGIE.

Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej Fundacji Ocean Marzeń

Projekt dedykowany przede wszystkim dzieciom i młodzieży z w pieczy zastępczej, realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Zapewnia możliwość rozwijania kompetencji istotnych w dorosłym życiu, poprzez naukę żeglarstwa.

Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłe życie.

Scroll to Top