PARTNERZY FUNDACJI

Znaczna część projektów Fundacji opiera się na długofalowej współpracy z wybranymi Partnerami – fundacjami lub organizacjami, których cele i wartości są zbieżne z naszymi. W relacjach z nimi cenimy sobie ich bogate doświadczenie, szeroką merytoryczną wiedzę oraz dążenie do wdrażania zmian systemowych. Równocześnie, przy wyborze Partnerów stawiamy na obustronne zaufanie i otwartość, profesjonalizm i transparentność.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę współpracujemy od 2016 roku. Obecnie wspieramy funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz działalność Centrów Pomocy Dzieciom: w Warszawie i Gdańsku, oferujących kompleksowe wsparcie dla dzieci z doświadczeniem przemocy.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspieramy od 2016 roku. Nasza współpraca rozpoczęła się od finansowania wakacji dla podopiecznych, remontów mieszkań usamodzielniających się wychowanków oraz wsparcia studentów. Obecnie wspieramy również działanie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz w Biłgoraju.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie to szpital, w którym wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy pomieszczenia Hydroterapii, wchodzącej w skład Kliniki Rehabilitacji. W 2016 roku wsparliśmy inicjatywę budowy integracyjnego placu zabaw przy IPCZD.

The Nature Conservancy of Canada (NCC) to wiodąca kanadyjska organizacja, zajmująca się ochroną przyrody. Od 1962 roku NCC wraz ze swoimi partnerami objęła  ochroną 15 milionów hektarów terenu. W ramach współpracy przeznaczyliśmy 365 000 zł na wsparcie NCC w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczego obszaru lasów iglastych, leżących w północnej części prowincji Ontario – the Boreal Wildlands.

Od 2019 roku wspieramy Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, zajmujący się edukacją ekologiczną. Wśród współfinansowanych przez nas działań znajdują się m.in. warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, szkolenia dla nauczycieli i trenerów edukacji ekologicznej oraz terenowe warsztaty rodzinne.

Z Fundacją Robinson Crusoe współpracujemy od 2018 roku, wspierając projekty dotyczące procesu usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłe życie młodzieży z pieczy zastępczej. Flagowym programem Fundacji jest Wehikuł Usamodzielnienia, który działa w 10 polskich miastach.

Współpracę z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy w 2019 roku pilotażowym projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. W ramach współpracy współfinansujemy rekrutację i szkolenia wolontariuszy udzielających korepetycji dzieciom z rodzin uchodźczych w Warszawie i okolicach.

Współpracę z Fundacją Dla Wolności rozpoczęliśmy w 2019 roku projektem „Przystanek Świetlica”, zapewniającym pomoc edukacyjną i rozwojową dzieciom uchodźczym z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku.

Współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczęliśmy w 2021 r., współfinansując działalność Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzonego przez tę organizację. Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

W 2021 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń, która poprzez naukę żeglarstwa przygotowuje dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do dorosłego życia. W ramach pierwszego wspólnego projektu sfinansowaliśmy dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z różnych rejonów Polski.

Od 2020 roku współpracujemy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Wspieramy działania organizacji współfinansując warsztaty dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji oraz przygotowanie poradników konsumenckich o tematyce ekologicznej.

Od 2021 r. współpracujemy z Fundacją Atalaya, która wspiera młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. Współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” skierowany do 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Współpracę ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” rozpoczęliśmy w 2019 roku projektem „OBCY? Zbliżenia”. Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jest to kolejna organizacja, z którą współpracujemy przy projektach na rzecz dzieci i rodzin uchodźczych.

Od 2018 roku wspieramy Fundację Ocalenie, która w sposób kompleksowy pomaga rodzinom cudzoziemskim i uchodźcom w Polsce. Finansujemy codzienne funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, która działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży.

Współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM zaczęliśmy w 2021 r. projektem „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”, adresowanym do beneficjentów z powiatu cieszyńskiego. Organizacja wspiera rodziny dysfunkcyjne i osoby uzależnione, potrzebujące, zagrożone marginalizacją.

Od 2022 r. współpracujemy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, współfinansując realizację Konkursu „Zielone miejsce” w ramach którego zakładane są tereny zielone przy szkołach, przedszkolach i uniwersytetach III wieku. WCEE działa na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej oraz postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dzieci. Wprowadza zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci oraz realizuje dla nich liczne warsztaty w Warszawie i innych miastach Polski. Należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, oferujący diagnozę i leczenie młodych pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, to placówka, w której w latach 2021-2022 powstały zaprojektowane i sfinansowane przez Fundację: integracyjny plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku jest pierwszą placówką edukacyjną dla uczniów z niepełnosprawnościami, w której sfinansowaliśmy budowę integracyjnego placu zabaw.

Wspólnie z Fundacją „Pomóż Im” i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy projekt budowy integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Centrum Pediatrii w Sosnowcu to kolejny szpital specjalistyczny dla dzieci, na terenie którego w 2018 roku powstał integracyjny plac zabaw dla pacjentów sfinansowany z naszych środków.

Wspólnie z Obywatelską Fundacją Pomocy Dzieciom i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy projekt integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

KORZYSTAMY Z USŁUG

Przewiń do góry