Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Wolbromiu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek prowadzonym przez PSONI Koło w Wolbromiu została zrealizowana w lipcu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Mielcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek prowadzonym przez PSONI Koło w Mielcu została zrealizowana w czerwcu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Piasku, prowadzonym przez PSONI Koło w Pszczynie została zrealizowana w kwietniu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Bytomiu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) prowadzonym przez PSONI Koło w Bytomiu została zrealizowana w kwietniu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Prace remontowe w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN

Prace remontowe budynku należącego do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży (CELR) Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach zostały zrealizowane w okresie wrzesień – listopad 2023 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Żorach

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadzonych przez PSONI Koło w Żorach została zrealizowana w lipcu 2023 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Cieszynie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych, prowadzonych przez PSONI Koło w Cieszynie, została zrealizowana w czerwcu 2023 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z Buglo Play Sp. z o.o.

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

Od 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro współfinansuje udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe na zieloną szkołę. Możliwość wyjazdu rodzin odpowiada na ich potrzebę odpoczynku od codziennych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć zapewniając opiekę dziecku z niepełnosprawnością.

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została zrealizowana w listopadzie 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI Koło w Miechowie została zrealizowana w sierpniu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu została zrealizowana w sierpniu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy wojewódzkim szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju została zrealizowana w marcu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Grupa Saternus S.A.

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju została zrealizowana w listopadzie 2021 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Tamex.

Integracyjny plac zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Projekt zrealizowany w lipcu 2020r. z inicjatywy i środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy ze szkołą i firmą Grupa Saternus S.A.

Integracyjny plac zabaw przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Projekt zrealizowany z inicjatywy Fundacji „Pomóż Im”, przy wsparciu finansowym Fundacji Drzewo i Jutro.

Remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Kompleksowy remont i modernizacja Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w CZD w Warszawie – Międzylesiu. Fundacja finansuje całość kosztów przeprowadzenia remontu oraz koordynuje współpracę partnerską pomiędzy CZD a Wykonawcami.

Integracyjny plac zabaw przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Projekt został zrealizowany jesienią 2018 roku z inicjatywy i środków Fundacji Drzewo i Jutro – we współpracy ze szpitalem i firmą Saternus.

Integracyjny plac zabaw przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy CZD w Warszawie – Międzylesiu. Projekt został zrealizowany w listopadzie 2016 roku z inicjatywy Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom, a nasza Fundacja pokryła większość jego kosztów.

Scroll to Top