Świetlica Fundacji Ocalenie przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

W latach 2018-2022 wspieraliśmy finansowo Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży prowadzone przez Fundację Ocalenie oraz funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, działającej w ramach Centrum.

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

W latach 2018-2022 finansowaliśmy projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60. roku życia, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe. Program miał na celu zapewnienie młodzieży wsparcia ze strony przyjaznych dorosłych.

Program Finansowania Szkoleń

W latach 2017-2018 Fundacja realizowała własny program adresowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa łódzkiego. Dzięki niemu pełnoletni wychowankowie mogli bezpłatnie realizować kursy i szkolenia pomagające zwiększyć szanse na rynku pracy.

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymały wsparcie w formie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych.

Przewiń do góry