Półkolonie dla dzieci ukraińskich z terenu powiatu głogowskiego

W ramach projektu zostały zorganizowane półkolonie dla 59 dzieci w wieku 6-18 lat, które przybyły do Głogowa i okolicznych miejscowości z Ukrainy.

I Międzynarodowa Konferencja „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”

W ramach współpracy z Fundacją CultureLab FDJ sfinansowała streaming konferencji w Internecie oraz pokryła koszty związane z tłumaczeniem konferencji na język polski i czeski.

Projekt „Our Food, Our Future”

Projekt „Our Food, Our Future” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolski program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów ekologicznych.

Świetlica Fundacji Ocalenie przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

W latach 2018-2022 wspieraliśmy finansowo Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży prowadzone przez Fundację Ocalenie oraz funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, działającej w ramach Centrum.

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

W latach 2018-2022 finansowaliśmy projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60. roku życia, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe. Program miał na celu zapewnienie młodzieży wsparcia ze strony przyjaznych dorosłych.

Projekt „Climate of change // My Revolution”

Program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych aktywistów, realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

Program Finansowania Szkoleń

W latach 2017-2018 Fundacja realizowała własny program adresowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa łódzkiego. Dzięki niemu pełnoletni wychowankowie mogli bezpłatnie realizować kursy i szkolenia pomagające zwiększyć szanse na rynku pracy.

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymały wsparcie w formie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych.

Scroll to Top