Nie jesteś sam! Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Łęczycy

0d 2023 roku wspieramy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m w Łęczycy prowadzące Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie

Wspieramy Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Koszalinie, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych sytuacjach życiowych.

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, które zapewnia kompleksową i specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy.

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od 2016 finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Być Razem

W ramach projektu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” finansujemy grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Obozy inspiracji Fundacji Przystanek Rodzina

Od 2023 roku współfinansujemy wypoczynek dzieci i młodzieży – podopiecznych Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”.

Spróbujmy Razem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci

Od 2023 roku wspieramy Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” w prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi Północ oraz ich rodzin.

Scroll to Top