WSPARCIE RODZIN W KRYZYSIE

Nie jesteś sam! Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Łęczycy

0d 2023 roku wspieramy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m w Łęczycy prowadzące Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie

Wspieramy Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Koszalinie, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych sytuacjach życiowych.

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, które zapewnia kompleksową i specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy.

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od 2016 finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Być Razem

W ramach projektu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” finansujemy grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Obozy inspiracji Fundacji Przystanek Rodzina

Od 2023 roku współfinansujemy wypoczynek dzieci i młodzieży – podopiecznych Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”.

Spróbujmy Razem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci

Od 2023 roku wspieramy Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” w prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi Północ oraz ich rodzin.

WSPARCIE MŁODZIEŻY W USAMODZIELNIENIU

Program stypendialny Fundacji Dobrych Inicjatyw

Od 2023 roku wspieramy Fundację Dobrych Inicjatyw, działającą na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Lighthouse – program mieszkań wspomaganych Fundacji Atalaya

Fundacja Atalaya w 5 mieszkaniach wspomaganych stwarza podopiecznym warunki do nauki samodzielnego życia. Projekt wspiera usamodzielniającą się młodzież z pieczy zastępczej, oferując pomoc we wkraczaniu w dorosłość.

Staż Społeczny (wcześniej Kontrakt Robinsona)

Program, w ramach którego – po odbyciu stażu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni Fundacji Robinson Crusoe uzyskują dofinansowanie do wybranego przez siebie kursu lub sprzętu, który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w pełni skoncentrować się na nauce.

Dom dla Młodzieży Fundacji po DRUGIE

Od 2023 roku współfinansujemy wynagrodzenie opiekunów pracujących w Domu dla Młodzieży prowadzonym przez Fundację po DRUGIE.

Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej Fundacji Ocean Marzeń

Projekt dedykowany przede wszystkim dzieciom i młodzieży z w pieczy zastępczej, realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Zapewnia możliwość rozwijania kompetencji istotnych w dorosłym życiu, poprzez naukę żeglarstwa.

Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w dorosłe życie.

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Mielcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek prowadzonym przez PSONI Koło w Mielcu została zrealizowana w czerwcu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Piasku, prowadzonym przez PSONI Koło w Pszczynie została zrealizowana w kwietniu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Bytomiu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) prowadzonym przez PSONI Koło w Bytomiu została zrealizowana w kwietniu 2024 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Prace remontowe w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN

Prace remontowe budynku należącego do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży (CELR) Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach zostały zrealizowane w okresie wrzesień – listopad 2023 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Żorach

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadzonych przez PSONI Koło w Żorach została zrealizowana w lipcu 2023 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Cieszynie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych, prowadzonych przez PSONI Koło w Cieszynie, została zrealizowana w czerwcu 2023 roku ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z Buglo Play Sp. z o.o.

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

W maju 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe na zieloną szkołę. Możliwość wyjazdu rodzin odpowiada na ich potrzebę odpoczynku od codziennych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć zapewniając opiekę dziecku z niepełnosprawnością.

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została zrealizowana w listopadzie 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI Koło w Miechowie została zrealizowana w sierpniu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu została zrealizowana w sierpniu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Buglo Play Sp. z o.o.

Integracyjny plac zabaw przy wojewódzkim szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju została zrealizowana w marcu 2022 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Grupa Saternus S.A.

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju została zrealizowana w listopadzie 2021 roku, ze środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy z firmą Tamex.

Integracyjny plac zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Projekt zrealizowany w lipcu 2020r. z inicjatywy i środków Fundacji Drzewo i Jutro, we współpracy ze szkołą i firmą Grupa Saternus S.A.

Integracyjny plac zabaw przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Projekt zrealizowany z inicjatywy Fundacji „Pomóż Im”, przy wsparciu finansowym Fundacji Drzewo i Jutro.

Remont Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Kompleksowy remont i modernizacja Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w CZD w Warszawie – Międzylesiu. Fundacja finansuje całość kosztów przeprowadzenia remontu oraz koordynuje współpracę partnerską pomiędzy CZD a Wykonawcami.

Integracyjny plac zabaw przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Projekt został zrealizowany jesienią 2018 roku z inicjatywy i środków Fundacji Drzewo i Jutro – we współpracy ze szpitalem i firmą Saternus.

Integracyjny plac zabaw przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy CZD w Warszawie – Międzylesiu. Projekt został zrealizowany w listopadzie 2016 roku z inicjatywy Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom, a nasza Fundacja pokryła większość jego kosztów.

WSPARCIE RODZIN UCHODŹCZYCH

Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych Fundacji Polska Gościnność

Wspieramy realizację korepetycji dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, organizowanych przez Fundację Polska Gościnność w Warszawie.

Świetlica dla dzieci uchodźczych w Ośrodku Dla Cudzoziemców

Wspieramy działania na rzecz dzieci z Ośrodków dla Cudzoziemców, realizowane przez Fundację Dla Wolności.

Projekt „OBCY? Zbliżenia” – działania na rzecz rodzin uchodźczych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie

Wspieramy projekt „OBCY? Zbliżenia”, realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które prowadzi działania na rzecz osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie na Lubelszczyźnie.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Szkolne inicjatywy dla Dobrego Klimatu

W ramach współpracy z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja finansujemy warsztaty dotyczące problematyki zmian klimatu oraz powstawanie zielono-niebieskiej infrastruktury przy szkołach na terenie Dolnego Śląska.

EkoRok ze Źródłami

Program edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci, prowadzony przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Kupuj Odpowiedzialnie! – ekologiczna edukacja konsumencka

W ramach współpracy z FKO od 2020 roku współfinansujemy projekty promujące odpowiedzialną i świadomą konsumpcję, a także postawy proekologiczne wśród młodzieży oraz młodych dorosłych.

Święto Drzewa – ogrody dla przyrody

W ramach projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja finansujemy wydarzenia edukacyjne połączone z sadzeniem roślin dla dzieci z placówek oświatowych.

Serce dla przyrody z Karkonoskim Parkiem Narodowym

W ramach projektu finansujemy warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych, które KPN prowadzi w swoich ośrodkach edukacji ekologicznej.

Obudź w sobie ekologa

W ramach współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej FDJ współfinansuje realizację konkursu „Zielone miejsce”, skierowanego m.in. do szkół, przedszkoli i domów pomocy społecznej oraz realizację warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Stop zmianom klimatu!

W ramach projektu Stowarzyszenia Tilia „Stop zmianom klimatu!” obywają się warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich

W ramach projektu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa realizowane są warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej, poruszające kwestie dotyczące bioróżnorodności, zmian klimatycznych oraz czystości powietrza.

PROJEKTY ZAGRANICZNE

Koeye – obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Od 2023 roku dofinansowujemy udział dzieci i młodzieży z rdzennej społeczności Heiltsuk w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie w edukacyjno-kulturowych wyjazdach wakacyjnych, organizowanych przez Qqs Projects Society.

Indigenous Advisors

„Indigenous Advisors” to projekt, który ma na celu angażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich tradycyjne terytoria, sąsiadujące często z wykupowanymi i zarządzanymi przez NCC obszarami.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu – wykup terenów cennych przyrodniczo z NCC

Od 2022 roku wspieramy kanadyjską organizację – The Nature Conservancy of Canada – w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczych obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych.

PROJEKTY ARCHIWALNE

Półkolonie dla dzieci ukraińskich z terenu powiatu głogowskiego

W ramach projektu zostały zorganizowane półkolonie dla 59 dzieci w wieku 6-18 lat, które przybyły do Głogowa i okolicznych miejscowości z Ukrainy.

I Międzynarodowa Konferencja „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”

W ramach współpracy z Fundacją CultureLab FDJ sfinansowała streaming konferencji w Internecie oraz pokryła koszty związane z tłumaczeniem konferencji na język polski i czeski.

Projekt „Our Food, Our Future”

Projekt „Our Food, Our Future” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolski program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów ekologicznych.

Świetlica Fundacji Ocalenie przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

W latach 2018-2022 wspieraliśmy finansowo Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży prowadzone przez Fundację Ocalenie oraz funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, działającej w ramach Centrum.

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

W latach 2018-2022 finansowaliśmy projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60. roku życia, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe. Program miał na celu zapewnienie młodzieży wsparcia ze strony przyjaznych dorosłych.

Projekt „Climate of change // My Revolution”

Program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych aktywistów, realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

Program Finansowania Szkoleń

W latach 2017-2018 Fundacja realizowała własny program adresowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa łódzkiego. Dzięki niemu pełnoletni wychowankowie mogli bezpłatnie realizować kursy i szkolenia pomagające zwiększyć szanse na rynku pracy.

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymały wsparcie w formie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych.

Scroll to Top