Fundacja Dla Wolności

Współpracę z Fundacją Dla Wolności rozpoczęliśmy w 2019 roku projektem „Przystanek Świetlica”, zapewniającym pomoc edukacyjną i rozwojową dzieciom uchodźczym w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Warszawie i okolicach. Fundacja od 2004 roku działa na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Scroll to Top