18 czerwca 2024

Kontynuujemy, rozpoczętą w 2023 roku, współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym (KPN), który od 1959 roku działa na rzecz zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody na terenie najwyższego pasma Sudetów – Karkonoszy. W ramach projektu „Serce dla przyrody” w latach 2024-27 zostanie zorganizowany cykl działań edukacyjnych – stacjonarnych i terenowych, warsztatów, nasadzeń (łąka kwietna), prezentacji oraz wycieczek edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych głównie z powiatu karkonoskiego oraz dla rodzin mieszkających w okolicy Parku. Warsztaty zaplanowano na terenie trzech ośrodków edukacyjnych: Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego KPN „Pałac Sobieszów” w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie oraz Centrum Edukacyjnego „Domek Laboranta” w Karpaczu. Łącznie w ramach całego projektu zaplanowano przeprowadzenie ponad 130 różnorodnych zajęć (warsztatów), w których weźmie udział ponad 2500 osób.

W ramach pierwszego okresu trwania projektu, od 1 lipca do końca listopada 2024 roku zostanie przeprowadzone: 9 trzygodzinnych warsztatów przyrodniczych dla dzieci i rodzin z dziećmi „Wakacje w Klimatycznych Karkonoszach”; 4 trzygodzinne stacjonarno-terenowe warsztaty dla dzieci i młodzieży „Karkonosze w powiększeniu”; 3 terenowe warsztaty edukacyjne „Ptasie radio”; czterogodzinne zajęcia botaniczne dla dzieci „W ogrodzie Ducha Gór” oraz 3 warsztaty terenowe „Śmieci skrzydeł nie mają”. FDJ sfinansuje koszty zakupu materiałów do prowadzenia ww. zajęć (lornetki, mikroskopy, kije do nordic walking, materiały plastyczne, makiety, modele itp.) oraz koszty dojazdu do Centrów Edukacyjnych KPN dla szkół, które zgłoszą taką potrzebę.

Mamy nadzieję, że prowadzone działania edukacyjne wzmocnią w uczestnikach poczucie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i stan środowiska naturalnego.

Na realizację projektu w latach 2024 – 2027 przeznaczyliśmy 211 100 złotych (w I roku trwania projektu – 63 200 złotych).

Scroll to Top