14 czerwca 2024

Fundacja Drzewo i Jutro (FDJ) od 2019 roku współfinansuje działania Świetlic dla dzieci prowadzonych przez Fundację Dla Wolności (FDW) w Ośrodkach dla Cudzoziemców (najpierw na warszawskim Targówku, a po jego likwidacji – w Dębaku k/Podkowy Leśnej). Celem działań jest wsparcie rozwoju i integracji dzieci z rodzin cudzoziemskich, w szczególności podniesienie ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W marcu 2024 roku zakończyła się piąta już edycja projektu Przystanek „Świetlica”, prowadzonego przez FDW w nowej lokalizacji – Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie k/Warszawy, na realizację którego FDJ przeznaczyła 99 983 zł. Projekt skierowany był do grupy ok. 50 dzieci uchodźczych mieszkających w tym Ośrodku i ich rodzin. Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała koszty koordynacji projektu i dofinansowała wynagrodzenia 2 wychowawców prowadzących zajęcia w Świetlicy oraz koszty ich dojazdów do Ośrodka z Warszawy, a także zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć (plastycznych, sportowych, edukacyjnych, językowych, integracyjnych). Ponadto, dzięki finansowaniu FDJ odbyło się dziesięć 4-godzinnych sesji superwizji dla Zespołu Świetlicy oraz zorganizowano 7 jednodniowych wycieczek dla mieszkańców Ośrodka (dorosłych i dzieci).

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top