22 lutego 2023

Wiosną 2023 roku rozpoczniemy budowę placu zabaw przy placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Żorach (województwo śląskie). Na terenie, gdzie powstanie nowa inwestycja, funkcjonuje m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (uczęszcza do niego 63 podopiecznych w wieku od 3. do 25. roku życia) oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji (przyjmuje dziennie od 20 do 40 dzieci w wieku od urodzenia do 7. roku życia).

Placówki oferują pomoc dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. Z planowanego integracyjnego placu zabaw będą korzystali przede wszystkim podopieczni PSONI, ale również okoliczni mieszkańcy, ponieważ teren jest otwarty i dostępny dla wszystkich.

Poniżej prezentujemy wizualizacje planowanego placu zabaw o powierzchni 870 m2. Koszt projektu i budowy wyniesie 483 415,77 zł.

Galeria zdjęć

Scroll to Top