24 października 2022

Kontynuujemy wsparcie dla usamodzielniającej się młodzieży z warszawskiej pieczy zastępczej. W październiku rozpoczęła się kolejna edycja projektu Fundacji Atalaya „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych”, w ramach której współfinansujemy wynagrodzenie opiekunów mieszkań, opłaty eksploatacyjne lokali oraz koszty drobnych remontów. Dzięki udziałowi w projekcie 10 osób w wieku 18-26 lat przygotuje się do samodzielnego życia poprzez pobyt w 5 mieszkaniach wspomaganych, prowadzonych przez Fundację Atalaya. Kluczowym elementem programu jest specjalistyczne wsparcie udzielane uczestnikom projektu przez opiekunów mieszkań (psychologów). Dodatkowo, by ustabilizować sytuację finansową i podjąć zatrudnienie, młodzież będzie korzystać z doradztwa zawodowego: pozna swoje mocne strony, stworzy profesjonalne CV i przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnictwo w programie będzie również okazją do wspólnego spędzania czasu wolnego m.in. w kinie, escape roomie, na kręglach czy w teatrze. Do końca 2023 roku 8 beneficjentów osiągnie samodzielność mieszkaniową.

Całkowity koszt projektu wynosi 121 500 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top