Projekt

Z Fundacją Atalaya współpracujemy od 2021 roku. Misją organizacji jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji potrzeb rozwojowych młodzieży usamodzielniającej się i opuszczającej ramy systemu pieczy zastępczej. W ramach projektu współfinansowanego przez FDJ Fundacja Atalaya umożliwia beneficjentom naukę samodzielnego życia w 5 mieszkaniach wspomaganych. Kluczowym elementem programu jest specjalistyczna pomoc opiekuna mieszkania (psychologa), z którym każdy uczestnik przygotowuje Indywidualny Plan Rozwoju, wyznaczający najważniejsze cele w takich obszarach, jak: mieszkanie, relacje, finanse, praca, czy edukacja.

Program Lighthouse  prowadzi 4 opiekunów, którzy są dla mieszkańców osobami pierwszego kontaktu – wspierają ich w bieżących wyzwaniach oraz planowaniu ścieżki zawodowej, motywują do działania, mediują w przypadku konfliktów, pomagają budować relacje z otoczeniem i załatwiać konieczne formalności (m.in. związane z otrzymaniem mieszkania socjalnego bądź komunalnego).

Co 4-5 tygodni młodzież (wraz z opiekunami) bierze udział w trzygodzinnych spotkaniach mieszkaniowych, które są dla niej doskonałą okazją do integracji, rozwoju kompetencji społecznych i nabywania umiejętności kulinarnych. Ponadto mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu tematyki usamodzielnienia oraz obszarów wskazanych w Indywidualnym Planie Rozwoju. Mogą także korzystać z profilowania i doradztwa zawodowego w ramach tzw. Trampoliny zawodowej. Współpraca z doradcą zawodowym jest dla nich okazją do diagnozy mocnych stron, preferowanego stylu i miejsca pracy oraz posiadanych kompetencji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia. Uczestnicy w trakcie spotkań tworzą CV i przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowo młodzież otrzymuje wsparcie w odkrywaniu różnych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego (działanie pod nazwą Nowy Port). Średnio raz w miesiącu uczestnicy mogą samodzielnie zaplanować udział w wybranej aktywności, bądź też skorzystać z propozycji opiekunów w ramach 3 obszarów: kultura i sztuka, aktywność fizyczna oraz działania kreatywne/team-buildingowe: m.in. wyjście na kręgle, do kina, escape room, czy lot w tunelu aerodynamicznym.

W pilotażowej edycji projektu, realizowanej od października 2021 roku do września 2022 roku, finansowaliśmy wynagrodzenie opiekunów mieszkań w wymiarze 1 etatu. W tym okresie Fundacja Atalaya objęła wsparciem mieszkaniowym 15 wychowanków pieczy zastępczej, spośród których 6 uzyskało samodzielność mieszkaniową i wyprowadziło się do swojego lokum. Odbyło się 11 spotkań mieszkaniowych oraz 17 działań w ramach Nowego Portu. Wszyscy uczestnicy stworzyli Indywidulane Plany Rozwoju.

W kolejnej edycji projektu, realizowanej od października 2022 roku do końca grudnia 2023 roku,  wsparciem mieszkaniowym objętych zostało 15 młodych ludzi. Odbyło się 14 spotkań mieszkaniowych oraz 24 wyjścia w ramach Nowego Portu. Powstało 15 Indywidualnych Planów Rozwoju. Samodzielność mieszkaniową – z pomocą opiekunów mieszkań – osiągnęło 5 uczestników projektu. W tej edycji FDJ dofinansowała wynagrodzenia opiekunów oraz część drobnych remontów, zakup wyposażenia i opłaty mieszkaniowe.

Wsparcie finansowe dla Fundacji Atalaya jest kontynuowane do końca sierpnia 2024 roku. Obejmuje również – poza wcześniej dofinansowanymi działaniami – pomoc specjalistyczną dla podopiecznych organizacji: 80 godzin wsparcia psychologicznego, 64 godziny wsparcia terapeutycznego oraz 12 wizyt u specjalistów.

Partner

Fundacja Atalaya

Cel projektu

Przygotowanie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą i będącej w procesie usamodzielniania, do samodzielnego życia poprzez pobyt w  mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnictwo w działaniach, mających na celu zwiększenie kompetencji społecznych.

Czas trwania projektu

Od października 2021 roku do sierpnia 2024 roku.

Beneficjenci

Wychowankowie warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w wieku 18-26 lat.

Koszt projektu

Od stycznia do sierpnia 2024 roku – 96 800 PLN
Od października 2022 roku do grudnia 2023 roku – 121 500 PLN
Od października 2021 roku do września 2022 roku – 80 400 PLN

Łącznie w latach 2021-2024 – 298 700 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Druga edycja projektu „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” rozpoczęta!

Kontynuujemy wsparcie dla usamodzielniającej się młodzieży z warszawskiej pieczy zastępczej. W październiku rozpoczęła się kolejna edycja projektu Fundacji Atalaya „Lighthouse…

Rozpoczynamy współpracę z Fundacją Atalaya

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę z warszawską Fundacją Atalaya. Misją Fundacji jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do…

Trzecia edycja projektu „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” Fundacji Atalaya

Od 2021 roku współpracujemy z Fundacją Atalaya dofinansowując wsparcie dla usamodzielniającej się młodzieży z warszawskiej pieczy zastępczej. W styczniu rozpocznie…

Zakończyła się druga edycja projektu „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych”

Dobiegła końca druga edycja projektu „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” Fundacji Atalaya, na realizację którego Fundacja Drzewo i Jutro przeznaczyła…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top