Fundacja Atalaya

Od 2021 r. współpracujemy z Fundacją Atalaya, która wspiera młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. Współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” skierowany do 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Scroll to Top