Fundacja Ocean Marzeń

W 2021 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń, która poprzez naukę żeglarstwa przygotowuje dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do dorosłego życia. W ramach pierwszego wspólnego projektu sfinansowaliśmy dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z różnych rejonów Polski.

Scroll to Top