Fundacja Robinson Crusoe

Z Fundacją Robinson Crusoe współpracujemy od 2018 roku, wspierając projekty dotyczące procesu usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłe życie młodzieży z pieczy zastępczej. Flagowym programem Fundacji jest Wehikuł Usamodzielnienia, który działa w 10 polskich miastach.

Scroll to Top