Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

Wspólnie z Obywatelską Fundacją Pomocy Dzieciom i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy w 2016 roku projekt integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Scroll to Top