Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspiera ich rodziny. Od 2022 roku w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez PSONI powstają projektowane i finansowane przez Fundację integracyjne place zabaw i siłownie plenerowe.

Scroll to Top