Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Od 2022 roku wspieramy Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – jedną z najstarszych polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt. W ramach nawiązanej współpracy współfinansujemy projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”, obejmujący ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z zakładaniem terenów zielonych.

Scroll to Top