Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zapewnia opuszczonym i osieroconym dzieciom troskliwą opiekę w SOS Wioskach Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Równolegle do opieki zastępczej, rozwija także działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki rodzicielskiej i zapewnienie rodzinom kompleksowego wsparcia. Nasza współpraca trwa od 2016 roku, obecnie obejmuje dofinansowanie wakacji dla podopiecznych SOS, studiów oraz remontów mieszkań usamodzielniających się wychowanków, a także działań Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz w Biłgoraju.

 

 

 

Scroll to Top