Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Od 2022 r. współpracujemy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, współfinansując realizację Konkursu „Zielone miejsce” w ramach którego zakładane są tereny zielone przy szkołach, przedszkolach i uniwersytetach III wieku. WCEE działa na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej oraz postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Scroll to Top