Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM zaczęliśmy w 2021 r. projektem „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”, adresowanym do beneficjentów z powiatu cieszyńskiego. Organizacja wspiera rodziny dysfunkcyjne i osoby uzależnione, potrzebujące, zagrożone marginalizacją.

Scroll to Top