Projekt

Stworzenie integracyjnego placu zabaw przy wejściu do poradni specjalistycznych dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Projekt powstał z inicjatywy Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom, a Fundacja Drzewo i Jutro (wtedy jeszcze jako Fundacja Benefit Systems) pokryła większość kosztów projektu, jak również zaangażowała się w jego koordynację.

Partner

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

Cel projektu

Integracja dzieci sprawnych z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności podczas wspólnej zabawy oraz uprzyjemnienie dzieciom i ich opiekunom czasu oczekiwania na wizytę w przyszpitalnej poradni.

Czas trwania projektu

Od lipca do grudnia 2016 roku.

Beneficjenci

Pacjenci poradni specjalistycznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, pod Warszawą.

Koszt projektu

158 402 PLN, co stanowiło 65% całkowitego kosztu placu zabaw (pozostali grantodawcy to Fundacja PZU i Fundacja Tesco).

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top