22 marca 2024

Dobiegł końca Projekt wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin „Zawsze w Kontakcie” Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie, na realizację którego Fundacja Drzewo i Jutro przeznaczyła w 2023 roku 60 000 złotych.

W ramach zakończonej edycji projektu kontynuowaliśmy finansowanie 3 otwartych grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat z terenu powiatu cieszyńskiego. W trakcie 126 godzin zajęć socjoterapeutycznych 48 uczestników pracowało nad rozwojem umiejętności społecznych i życiowych, takich jak m.in.: odporność na stres, samokontrola, współpraca, komunikacja oraz zdolność tworzenia więzi. Spotkania w ramach grup pomogły im również w rozwijaniu zainteresowań i talentów oraz wzmocnieniu poczucia własnej wartości.

Dodatkowo 38 osób (młodzież oraz rodziny z młodszymi dziećmi) skorzystało z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach 192 godzin konsultacji. 6 członków zespołu terapeutycznego stowarzyszenia wzięło udział w 3 sesjach pięciogodzinnych superwizji. Powstało także 4000 informacyjnych zakładek do książek, które organizacja dystrybuowała w szkołach oraz ośrodkach współpracujących z dziećmi i młodzieżą w celu promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Projekt jest kontynuowany w 2024 roku. Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Galeria zdjęć

Scroll to Top