Projekt

W 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Organizacja od 1996 roku świadczy kompleksową pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym oraz potrzebującym, zagrożonym marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum profilaktyki edukacji i terapii „Kontakt”, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) oraz Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”.

W ramach współpracy FDJ współfinansuje grupy socjoterapeutyczne przeznaczone dla młodzieży i dzieci i borykających się po pandemii z uczuciem osamotnienia, nieśmiałością, depresją czy myślami samobójczymi. W trakcie spotkań uczestnicy pod okiem 2 prowadzących rozwijają umiejętności społeczne i życiowe oraz uczą się zaspokajać potrzeby psychiczne i emocjonalne w sposób akceptowany społecznie. Podczas zajęć mają również możliwość w bezpiecznej formie odreagować napięcia, zbudować zaufanie, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz przełamywać lęki.

Kolejnym działaniem, współfinansowanym przez FDJ, jest pomoc psychologiczna, która odbywa się w formie indywidualnych konsultacji oraz psychoterapii. W szczególności wsparciem objęte są rodziny, w których pojawiają się problemy związane z trudnościami wychowawczymi bądź osoby indywidualne mierzące się z depresją, myślami samobójczymi, fobią społeczną i innymi zaburzeniami wymagającymi pomocy specjalisty. Psychoterapeuci stowarzyszenia pracują głównie w nurcie integratywnym oraz systemowym – dlatego najczęściej to cała rodzina włączana jest w bezpośredni proces terapeutyczny. Konsultacje psychologiczne polegają na rozmowach wspierających, edukacyjnych, a także na usprawnieniu relacji i komunikacji pomiędzy członkami rodziny oraz poszukiwaniu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej.

By zapewnić najwyższą jakość oferowanej pomocy, specjaliści z zespołu terapeutycznego uczestniczą w superwizji, dzięki której mogą dokonać autorefleksji na temat swojej pracy terapeutycznej, wymienić doświadczenia i dzielić się informacjami o stosowanych metodach wsparcia.

Od października 2021 do grudnia 2022, w ramach edycji pilotażowej projektu, odbyło się 156 godzin spotkań grup socjoterapeutycznych, w których wzięło udział 52 uczestników w wieku 9 – 20 lat. 10 osób skorzystało z 48 godzin konsultacji psychologicznych. Odbyły się również 2 superwizje zespołu terapeutycznego.

W 2023 roku FDJ finansuje prowadzenie 3 grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. W trakcie 126 godzin zajęć socjoterapeutycznych 32 uczestników z powiatu cieszyńskiego będzie pracować nad rozwojem umiejętności społecznych i życiowych. Ponadto 32 osoby (młodzież oraz rodziny z młodszymi dziećmi) skorzystają z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach 192 godzin konsultacji. Zespół terapeutyczny weźmie udział w 3 pięciogodzinnych superwizjach.

Partner

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Cel projektu

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym oraz pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla rodzin z dziećmi.

Czas trwania projektu

Od października 2021 roku do grudnia 2023 roku.

Beneficjenci

Dzieci i młodzież w wieku 9-20 lat z terenu powiatu cieszyńskiego, biorące udział w spotkaniach grup socjoterapeutycznych oraz rodziny z dziećmi korzystające z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2023 roku – 60 00 PLN
Od października 2021 roku do grudnia 2022 roku – 41 500 PLN

Łącznie w latach 2021–2023 – 101 500 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Druga edycja projektu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna

W styczniu rozpoczął się „Projekt wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin Zawsze w Kontakcie” Stowarzyszenia „Być Razem”, z którym podjęliśmy…

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna. Główne obszary działalności…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top