30 maja 2021

Z radością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowywaniu ich do dorosłego życia poprzez żeglarstwo, które stanowi narzędzie pracy z podopiecznymi – pomaga kształtować w nich odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej.

Fundacja Ocean Marzeń organizuje rejsy śródlądowe i morskie, prowadzi szkolenia na stopnie żeglarskie: żeglarza i sternika jachtowego oraz finansuje naukę w szkołach morskich. Oferowane wsparcie jest długoterminowe i kompleksowe – poza programem szkoleniowym, podopieczni zostają objęci programem wychowawczym ukierunkowanym na kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych.

Uczestnicy rejsów organizowanych przez Fundację mają szansę rozwijać swoje mocne strony, wzmacniać poczucie własnej wartości oraz poszerzać swoje horyzonty. Dodatkowo, działania w ramach programu, służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do wysiłku fizycznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku. Doświadczenia zdobyte podczas rejsów szkoleniowych i wędrownych motywują uczestników do spełniania marzeń i realizacji założonych celów. Dla niektórych wychowanków udział w rejsach stanowi szansę na zdobycie zawodu i podjęcie pracy. Najbardziej zmotywowane osoby mają szansę uzyskać stypendia w szkołach morskich i odbyć całoroczne płatne staże na statkach handlowych na całym świecie. Od 2015 roku wychowankowie stanowią część zespołu Fundacji – prowadzą jachty i realizują szkolenia dla kolejnych uczestników.

W ciągu minionych 10 lat w 56 rejsach śródlądowych i 18 rejsach morskich, organizowanych przez Fundację Ocean Marzeń, udział wzięło ponad 900 uczestników z całej Polski. Obecnie Fundacja ma pod opieką grupę 85 osób.

W ramach naszego – pierwszego – wspólnego projektu odbędą się dwa obozy żeglarskie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: wędrowny rejs stażowy dla 18 kadetów i aspirantów na kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej (11 dni) oraz szkolenie żeglarskie dla 19 kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej na stopień Żeglarza Jachtowego oraz certyfikat Sternika Jachtowego (18 dni). W ramach planowanych rejsów uczestnicy będą mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść swoje kwalifikacje.

Więcej informacji o Fundacji Ocean Marzeń można znaleźć tutaj.

Galeria zdjęć

Scroll to Top