28 maja 2021

Rozpoczęliśmy współfinansowanie czwartej edycji projektu „Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz trzeciej edycji projektu „Przystanek Świetlica” prowadzonego przez Fundację Dla Wolności.

W ramach trwającej od 2018 roku współpracy z Fundacją Ocalenie kontynuujemy nasze wsparcie finansowe świetlicy dla dzieci uchodźczych – głównie narodowości czeczeńskiej – w Łomży. Świetlica, działająca w dni powszednie w godzinach popołudniowych, udziela wsparcia około 40 dzieciom. W ramach zajęć podopieczni otrzymują pomoc edukacyjną, wsparcie w odrabianiu lekcji oraz rozwijają swoje kompetencje językowe. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych otrzymują również stałe wparcie psychologa i mentora kulturowego. Wychowawcy świetlicy pozostają w stałym kontakcie zarówno z rodzicami, jak i szkołami podopiecznych, by móc zapewnić dzieciom kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb pomoc.

Kolejnym rozpoczętym w maju projektem jest „Przystanek Świetlica” prowadzony przez Fundację Dla Wolności na rzecz dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. W ramach zajęć świetlicowych odbywających się 3-4 razy w tygodniu, około 50 dzieci otrzymuje stałe wsparcie edukacyjne, rozwija swoje zainteresowania i talenty oraz uczestniczy w działaniach integracyjnych i wycieczkach. W związku z planowanym zamknięciem Ośrodka, w ramach projektu udzielane jest również wsparcie dla rodzin w procesie opuszczania placówki: indywidualne konsultacje z asystentami kulturowymi i pomoc w znalezieniu mieszkania. Ponadto zostanie przeprowadzona diagnoza środowiska uchodźców w Warszawie i okolicach, która pozwoli na zaplanowanie działań na rzecz tej grupy w przyszłości.

Galeria zdjęć

Scroll to Top