02 lutego 2024

Zakończyła się faza wykupu terenów Hastings Wildlife Junction przez naszego partnera – Nature Conservancy of Canada (NCC). Jest to obszar ponad 10 000 hektarów lasów i mokradeł na południe od Bancroft w kanadyjskiej prowincji Ontario. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony kanadyjskiego rządu, a także wielu darczyńców, w tym Fundacji Drzewo i Jutro, udało się zgromadzić 90% potrzebnej do wykupu i opieki nad tym terenem kwoty, która wynosi 35 mln dolarów kanadyjskich. Kolejnym etapem działań NCC jest ewaluacja potrzeb istniejących ekosystemów oraz ochrona i utrzymanie tych terenów.

Chroniony obszar znajduje się na przecięciu dwóch głównych korytarzy ekologicznych w Ontario, odgrywających kluczową rolę we wspieraniu różnorodności biologicznej i umożliwianiu różnorakim gatunkom zwierząt swobodnego przemieszczania się pomiędzy siedliskami. Ochrona tego terenu ma również kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości wody na sąsiadujących obszarach

Hastings Wildlife Junction obejmuje również tradycyjne terytoria rdzennych społeczności Kanady, z którymi NCC stara się nawiązywać długoterminowe relacje, uznając i wspierając ich prawa oraz współpracując przy ochronie tych niezwykle cennych przyrodniczo terenów. Więcej o projekcie „Indigenous Advisors” można przeczytać tutaj.

Galeria zdjęć

Scroll to Top