Projekt

Od 2022 roku wspieramy The Nature Conservancy of Canada (NCC) – wiodącą kanadyjską organizację, która od ponad 60 lat zajmuje się ochroną przyrody. Jako prywatna organizacja non-profit NCC współpracuje z osobami indywidualnymi, korporacjami, fundacjami, rdzennymi społecznościami Kanady, a także innymi organizacjami non-profit oraz administracją wszystkich szczebli na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo skarbów Kanady – dziewiczych terenów, które przyczyniają się do zachowania kanadyjskiej dzikiej przyrody i roślinności. Od 1962 roku NCC wraz ze swoimi partnerami objęła ochroną 15 milionów hektarów terenu.

„Indigenous Advisors” to projekt, który ma na celu angażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich tradycyjne terytoria, sąsiadujące często z wykupowanymi i zarządzanymi przez NCC obszarami. W jego ramach zostaną sfinansowane takie działania jak: zatrudnienie Rdzennych Doradców (wywodzących się z lokalnych społeczności) monitorujących procesy zarzadzania chronionymi terenami, a także finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących Rdzennych Społeczności Kanady dla Zespołu NCC. Równie ważną częścią planowanych działań jest wspieranie oddolnych, lokalnych inicjatyw rdzennych mieszkańców, zarówno o charakterze ekologicznym: ochrony bioróżnorodności zamieszkiwanych przez nich terenów, badania jakości wody w jeziorach, jak i społeczno-kulturowym: edukacji kulturowej młodzieży i problematyki zdrowia psychicznego, tak istotnych w procesie odbudowywania przez te społeczności własnej tożsamości kulturowej po traumie kolonizacji i przymusowej asymilacji. Długofalowym efektem projektu będzie nawiązanie autentycznych, lokalnych i długoterminowych relacji z rdzennymi narodami i społecznościami, opartych na poszanowaniu ich odmienności kulturowej, poprzez zaproszenie ich do angażowania się w zarządzanie gruntami i gospodarowanie nimi.

Projekt jest realizowany na terenie prowincji Ontario, między innymi na obszarach Boreal Wildlands Hastings Wildlife Junction, w wykupie których Fundacja Drzewo i Jutro miała swój udział.

Partner

The Nature Conservancy of Canada

Cel projektu

Zaangażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich tradycyjne terytoria, które często sąsiadują z wykupowanymi i zarządzanymi przez Nature Conservancy of Canada obszarami.

Czas trwania projektu

Od lipca 2023 roku do września 2024 roku.

Beneficjenci

Projekt wspiera zaangażowanie członków rdzennych społeczności Kanady w ochronę przyrody prowadzoną przez pracowników NCC. Jednocześnie ochrona dziewiczych terenów Kanady ma kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych, co jest ważne dla całej planety.

Koszt projektu

100 000 CAD

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

„Indigenous Advisors” – nowe działanie z NCC!

Od 2022 roku wspieramy kanadyjską organizację – The Nature Conservancy of Canada (NCC) – w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczych…

Ochrona i wykup terenów Hastings Wildlife Junction

Zakończyła się faza wykupu terenów Hastings Wildlife Junction przez naszego partnera – Nature Conservancy of Canada (NCC). Jest to obszar ponad…

Inne projekty z tym partnerem

Przeciwdziałanie zmianom klimatu – wykup terenów cennych przyrodniczo z NCC

Od 2022 roku wspieramy kanadyjską organizację - The Nature Conservancy of Canada - w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczych obszarów,

Scroll to Top