10 września 2020

10 września odbyło się oficjalne otwarcie integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, którego modernizację zaprojektowała, przeprowadziła i sfinansowała Fundacja Drzewo i Jutro. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Fundacji, Kuratorium Oświaty, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz uczniowie.

Nowy plac zabaw został w pełni dostosowany do potrzeb uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Placówka ta zajmuje się całościową edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (w wieku 7-21 lat), niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (w wieku 3-25 lat), a także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (do 24 roku życia). Ze względu na zróżnicowany wiek i możliwości uczniów, plac zabaw zaopatrzono zarówno w urządzenia zabawowe dla dzieci (również specjalistyczne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową) jak i w urządzenia fitness, przeznaczone dla starszych uczniów. Wyposażenie zostało wzbogacone o elementy edukacyjne, zapewniające dodatkową stymulację słuchową i wzrokową.

Koszt całej inwestycji wyniósł 351 129,82 zł.

Mamy nadzieję, że codzienne zabawy na terenie nowego placu zabaw sprawią uczniom wiele radości.

Galeria zdjęć

Scroll to Top