01 czerwca 2020

Z ogromną radością informujemy, że zakończyliśmy generalny remont Pracowni Hydroterapii przy Klinice Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (Międzylesiu).

 

To pierwszy tak duży infrastrukturalny projekt, w który zaangażowała się Fundacja Drzewo i Jutro. Razem z przygotowaniami zajął on półtora roku – od września 2018 do sierpnia 2019 roku trwały prace koncepcyjne i przygotowawcze, a we wrześniu 2019 roku wykonawcy rozpoczęli prace budowlane, które zakończyły się w maju bieżącego roku. Całkowity koszt zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowego remontu Pracowni Hydroterapii wyniósł ponad 3.5 miliona złotych i był w całości finansowany ze środków FDJ.

 

Jak wygląda zmodernizowana Hydroterapia? Zobaczcie sami:

 

 

Kompleksowy remont Hydroterapii obejmował:

• wymianę niecek basenowych na nowoczesne niecki stalowe wraz z elementami hydromasaży do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych;
• wyposażenie systemu uzdatniania wody w odkażanie – technologię chlorowania wody wspomaganą uzdatnianiem ozonowym i promieniami UV oraz wyposażenie basenów w przelewowy system obiegu wody;
• stworzenie nowego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń;
• wymianę wszystkich okładzin ceramicznych oraz malowanie dekoracyjne ścian;
• modernizację natrysków, przebieralni i szatni;
• modernizację pomieszczeń z wannami do hydromasażu;
• remont łazienek i stworzenie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;
• wymianę okien.

 

            

 

 

Ponadto, wykraczając poza planowany zakres remontu, Fundacja sfinansowała zakup dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową oraz jednej z nowych wanien do rehabilitacji, które zostały zainstalowane w wyremontowanej przestrzeni Pracowni Hydroterapii.

 

 

Jak było wcześniej?

 

 

Przestarzały, nieefektywny system oczyszczania wody basenowej i dawkowania chloru powodował częste awarie i nieodpowiedni stan czystości wody. Brak odpowiedniej wentylacji był dyskomfortem dla wszystkich przebywających w pomieszczeniach hydroterapii – pacjentów, rodziców i kadry. Stare budownictwo wpływało też na poziom bezpieczeństwa pacjentów i jakość zabiegów rehabilitacyjnych.

 

Przekazanie i otwarcie zmodernizowanej Hydroterapii

28 maja odbyło się oficjalne przekazanie przez Fundację Drzewo i Jutro wyremontowanej Pracowni Hydroterapii Centrum Zdrowia Dziecka. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Fundacji: Jacek Grajewski – kierownik projektu, Antonina Iwaszkiewicz – członkini Zarządu i Anita Czoska – koordynatorka projektów oraz przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka: dr n.med. Marek Migdał – Dyrektor Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, mgr inż. Janusz Zalewski – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych, dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz – Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Wanda Dróżdż – Kierownik Pracowni Fizjoterapii oraz Katarzyna Gardzińska – Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu. Już niebawem mali pacjenci z niepełnosprawnościami i ze schorzeniami neurologicznymi będą mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych w wodzie w zmodernizowanych pomieszczeniach Hydroterapii, wyposażonych w najwyższej jakości urządzenia, wspierające proces powrotu do zdrowia.

 

 

Podziękowania

 

Dziękujemy naszemu Partnerowi – Centrum Zdrowia Dziecka za współpracę przy projekcie: Dyrektorowi IPCZD dr n. med. Markowi Migdałowi, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Januszowi Zalewskiemu oraz Kierownik Kliniki Rehabilitacji dr hab. n. med. Małgorzacie Łukowicz, za zaangażowanie, udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej oraz bezpośredni udział w kontroli i koordynacji prac.

Szczególne podziękowania kierujemy do Joanny Maliszewskiej – pomysłodawczyni projektu i przedstawicielki Zarządu Fundacji Drzewo i Jutro.

Nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji tego projektu, gdyby nasze drogi nie skrzyżowały się z Jackiem Grajewskim, który na co dzień jest dyrektorem zarządzającym Wesolandii i o basenach wie wszystko. Jako kierownik projektu koordynował on pracę wszystkich branż i wykonawców i, jak wyliczyliśmy, spędził w Pracowni Hydroterapii ponad 800 godzin!

Dziękujemy także Arturowi KolanowskiemuRafałowi Górniewiczowi i Tomaszowi Fedorowiczowi – inspektorom budowlanym, którzy czuwali nad jakością prac budowlanych i remontowych.

Dziękujemy również wszystkim Wykonawcom, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją w realizacji tego skomplikowanego projektu:

• Generalny wykonawca / Technologia basenowa: Aqua World – Arkadiusz Wajs, Artur Tomczyk,
• Architektura wnętrz: KPLA – Piotr Kostrzewski,
• Wentylacja: Elbas – Zbigniew Wnukowicz, Mariusz Jabłoński, Michał Młynarczyk,
• Budownictwo i ceramika: BUDMIX-3 – Tomasz Świtała,
• Okna: Kalbud – Andrzej Kalbarczyk,
• Wyposażenie przebieralni: BX System – Krzysztof Molek, Zbigniew Grzesik.

Za koordynację pracy wszystkich branż, elastyczne oraz skuteczne reagowanie na pojawiające się zmiany, utrudnienia i niespodzianki, dziękujemy Arkadiuszowi Wajsowi i Markowi Skutnikowi.

 

Bardzo się cieszymy, że efekty naszych działań i pracy przez lata będą służyły małym Pacjentom Centrum Zdrowia Dziecka.
Życzymy im szybkiego powrotu do pełni sił i zdrowia!

Galeria zdjęć

Scroll to Top