22 czerwca 2023

20 czerwca 2023 roku uroczyście otworzyliśmy kolejny, zaprojektowany i wybudowany przez naszą Fundację, integracyjny plac zabaw, tym razem przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych w Bażanowicach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Cieszynie (woj. śląskie).

 

Placówki są dedykowane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz współistniejącymi schorzeniami. W ramach struktur PSONI prowadzona jest tam Wczesna Interwencja, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Plac zabaw powstał w parku, przy zabytkowym budynku. Do szkół i ośrodka, które w nim funkcjonują, uczęszcza 69 wychowanków i uczniów (kilkanaścioro z nich porusza się na wózkach), a z wczesnej interwencji korzysta rocznie 875 małych dzieci. Z placu zabaw korzystać będzie również rodzeństwo podopiecznych oraz mali mieszkańcy z okolicy. W związku ze specjalnymi potrzebami beneficjentów plac zabaw wyposażono w karuzelę integracyjną, zestaw z podjazdami dla wózków oraz urządzenia sprzyjające stymulacji sensorycznej.

 

W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli: Dyrektor Zespołu Placówek – Katarzyna Rudek, pracownicy i podopieczni PSONI, Kierownik Projektów Infrastrukturalnych w Fundacji Drzewo i Jutro – Jacek Grajewski, Sekretarz Gminy – Jolanta Bujok, Starosta Cieszyński – Mieczysław Szczurek, a także współwłaściciel firmy wykonawczej Civil Construction – Maciej Jaworski.

 

Wzruszająca uroczystość zwieńczona została zabawą dzieci i młodzieży na nowych sprzętach 😊

 

Mamy nadzieję, że plac zabaw przyniesie wiele radości użytkownikom w każdym wieku!

 

Koszt budowy placu zabaw wyniósł 425 437,01 zł.

 

O otwarciu placu zabaw możesz przeczytać również tutaj.

Galeria zdjęć

Scroll to Top