26 czerwca 2023

Fundacja Drzewo i Jutro od ośmiu lat dofinansowuje wypoczynek dzieci i młodzieży, które z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W tegorocznych wyjazdach wakacyjnych udział wezmą podopieczni Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych, Fundacji Ocean Marzeń oraz Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS w terminie od 1 lipca do 30 września odbędą się wyjazdy wakacyjne dla 180 osób, w tym 155 dzieci i 25 opiekunów. Wychowankowie Programów SOS Wiosek Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych, Programów Młodzieżowych oraz Domów Czasowego Pobytu będą brali udział w wyjazdach indywidualnych i grupowych, obozach tematycznych oraz wyjazdach rodzinnych. Kierunki wycieczek będą bardzo różne – od morza, przez jeziora, po góry.

W rejsach organizowanych przez Fundację Ocean Marzeń uczestniczy młodzież w wieku 7-18 lat z rodzinnych i państwowych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z naszego dofinansowania do wyjazdu wakacyjnego oraz półkolonii skorzysta w tym roku 122 uczestników. Rejsy szkoleniowe odbędą się nad Zalewem Zegrzyńskim oraz w Zatoce Gdańskiej, będą okazją do zdobycia nowych umiejętności żeglarskich, rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych, a także aktywnego i miłego spędzenia czasu.

Po udanych feriach zimowych FDJ dofinansuje udział 36 podopiecznych Fundacji „Przystanek Rodzina” w letnim „Obozie Inspiracji”. W wyjeździe wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat pochodzenia polskiego i ukraińskiego z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Program będzie oparty o 4 filary: sport, edukacja, zabawa oraz survival, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość rozwinąć swoje zainteresowania i odkrywać nowe pasje. Wśród kadry obozu będzie psycholog, który otoczy swoją opieką podopiecznych oraz będzie wsparciem dla wychowawców w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Całkowity koszt powyższych projektów wynosi 389 800 zł.

Scroll to Top