05 maja 2023

Codzienne życie rodzin osób z niepełnosprawnościami wiążę się z wieloma wyzwaniami – rodzicom często brakuje sił i czasu dla siebie, a rodzeństwu – uwagi rodziców. Po omówieniu tego problemu ze specjalistami z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), postanowiliśmy ponownie nawiązać współpracę z PSONI Koło w Nidzicy, dla którego w 2022 roku zbudowaliśmy integracyjny plac zabaw.

Finansujemy tygodniowy wyjazd dla 15 rodziców i 5 rodzeństwa podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) do Krynicy Morskiej, który odbędzie się w maju. W czasie, gdy uczniowie będą realizowali swoje zajęcia terapeutyczne (przede wszystkim z zakresu rozwijania samodzielności, komunikacji i kompetencji społecznych) ich rodzeństwo i rodzice będą mogli zregenerować siły i zająć się swoimi potrzebami. Przewidziano dla nich warsztaty psychoedukacyjne i zabawy integracyjne, a także czas wolny na wzmacnianie relacji rodzinnych. Ponadto, spędzając czas w towarzystwie osób znajdujących się w podobnej sytuacji, rodzice będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz skorzystania z wzajemnego wsparcia. Wszyscy uczestnicy będą zapraszani do aktywnego wypoczynku i udziału w wycieczkach po okolicy (m.in. rejsie statkiem wycieczkowym do Fromborka).

Całkowity koszt projektu wynosi 20 000 złotych.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top