Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, oferując wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i edukacyjne dla dzieci oraz ich opiekunów, szkolenia dla specjalistów, a także projektując rozwiązania systemowe w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Nasza współpraca trwa od 2016 roku, obecnie wspieramy finansowo funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz działalność Centrów Pomocy Dzieciom: w Warszawie i Gdańsku, oferujących kompleksowe wsparcie dla dzieci z doświadczeniem przemocy.

Scroll to Top