28 września 2022

Od 2018 roku finansujemy Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, prowadzone przez Fundację Robinson Crusoe (FRC). W tym roku po raz pierwszy wspieramy finansowo działania realizowane przez FRC w ramach Wehikułu Usamodzielnienia w Gdańsku. Projekt zakłada udział 15 młodych ludzi – Robinsonów, którzy przez 9 miesięcy będą uczestniczyć w 18 czterogodzinnych spotkaniach warsztatowych, przygotowujących ich do samodzielnego życia i zapewniających wsparcie emocjonalne na progu dorosłości. W czasie  spotkań Wehikułu, odbywających się raz na dwa tygodnie, młodzież będzie dzielić się doświadczeniami oraz zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, związane z szeroko rozumianym usamodzielnieniem (edukacja, praca, finanse, zdrowie, relacje, mieszkanie i prawo). Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać także z konsultacji indywidulanych, by szukać rozwiązań dla trudności pojawiających się w procesie usamodzielnienia. W poprzednich latach wspieraliśmy Wehikuły Usamodzielnienia w Sieradzu oraz Poznaniu.

Całkowity koszt projektu wynosi  46 780 zł . Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top