Projekt

Współpracę z Fundacją Robinson Crusoe (FRC) rozpoczęliśmy w 2018 roku. Organizacja od 2002 roku wszechstronnie wspiera młodzież pozostającą pod opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz uwrażliwia społeczeństwo na problemy osób osieroconych biologicznie lub społecznie.

Dla młodzieży opuszczającej instytucje opieki zastępczej czas usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłe życie jest dużym wyzwaniem. Podopieczni potrzebują wielowymiarowej pomocy w procesie przygotowania się do opuszczenia placówki i rozpoczęcia samodzielnego życia. Współfinansowany przez FDJ „Wehikuł Usamodzielnienia” to autorski program FRC działający w kilkunastu miastach w Polsce. Wehikuły to lokalne grupy usamodzielnienia liczące około 15 osób, w ramach których młodzież spotyka się co dwa tygodnie i uczestniczy w warsztatach, grach i szkoleniach przygotowujących do samodzielnego życia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę mentorów przeszkolonych przez Fundację Robinson Crusoe, pozostających pod stałą opieką superwizora. Spotkania uczą młodzież, jak radzić sobie w świecie dorosłych, a więc m.in. jak dobrze komunikować się z otoczeniem, dbać o trwałe więzi międzyludzkie, współpracować w zespole, stawiać sobie cele w życiu i dobrze planować swój czas, a także od strony praktycznej – jak zarządzać domowym budżetem, przestrzegać prawa, załatwiać sprawy w urzędach, poruszać się na rynku pracy czy dbać o zdrowie.

Dodatkowo, uczestnicy Wehikułów mogą zrealizować „Staż Społeczny” (więcej o tym wspieranym przez nas programie przeczytasz tutaj), odbyć staż zawodowy we współpracujących z FRC firmach oraz wziąć udział w Letnich i Zimowych Warsztatach Robinsona (12- lub 7-dniowych wyjazdach rekreacyjno-praktycznych, wspomagających naukę samodzielności).

Więcej informacji o Wehikule Usamodzielnienia i innych programach Fundacji Robinson Crusoe można znaleźć na stronie organizacji.

W roku szkolnym 2018/2019 FDJ sfinansowała Wehikuł Usamodzielnienia w Sieradzu oraz wsparła finansowo Letnie Warsztaty Robinsona 2018.

W 2020 roku Fundacja przekazała środki na działanie Wehikułu w Sieradzu – przekształconego w Grupę Usamodzielnienia – oraz Wehikułu Usamodzielnienia w Poznaniu, który był finansowany przez FDJ również w kolejnym roku szkolnym 2021/2022. Od września 2022 roku wspieramy natomiast działanie Wehikułu Usamodzielnienia w Gdańsku.

Partner

Fundacja Robinson Crusoe

Cel projektu

Pomoc dorastającej młodzieży z pieczy zastępczej w zdobyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu. Wsparcie procesu usamodzielnienia poprzez indywidualne podejście do nastolatków i otoczenie ich opieką doświadczonych mentorów.

Czas trwania projektu

Od sierpnia 2018 roku do czerwca 2024 roku.

Beneficjenci

Podopieczni Fundacji Robinson Crusoe – młodzież w wieku 16-21 lat:

Rok szkolny 2022/2023:
• 26 uczestników Wehikułu Usamodzielnienia w Gdańsku.

Rok szkolny 2021/2022:
• 12 uczestników Wehikułu Usamodzielnienia w Poznaniu.

Rok szkolny 2020/2021:
• 14 uczestników Wehikułu Usamodzielnienia w Poznaniu.

Rok szkolny 2019/2020:
• 6 uczestników Grupy Usamodzielnienia w Sieradzu;
• 18 uczestników Wehikułu Usamodzielnienia w Poznaniu.

Rok szkolny 2018/2019:
• 15 uczestników Wehikułu Usamodzielnienia w Sieradzu;
• 44 uczestników Letnich Warsztatów Robinsona.

Koszt projektu

Rok szkolny 2023/2024
• Wehikuł Usamodzielnienia w Gdańsku – 49 120 PLN

Rok szkolny 2022/2023
• Wehikuł Usamodzielnienia w Gdańsku – 46 780 PLN

Rok szkolny 2021/2022
• Wehikuł Usamodzielnienia w Poznaniu – 40 813 PLN

Rok szkolny 2020/2021:
• Wehikuł Usamodzielnienia w Poznaniu – 39 600 PLN

Rok szkolny 2019/2020:
• Grupa Usamodzielnienia w Sieradzu – 20 515 PLN
• Wehikuł Usamodzielnienia w Poznaniu – 39 600 PLN

Rok szkolny 2018/2019:
• Wehikuł Usamodzielnienia w Sieradzu – 37 600 PLN
• Letnie Warsztaty Robinsona 2018 – 20 000 PLN

Łącznie w latach 2018-2024 – 294 028  PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Po raz szósty wspieramy Wehikuł Usamodzielnienia FRC

Od 2018 roku finansujemy Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, prowadzone przez Fundację Robinson Crusoe (FRC). W tym roku…

Druga edycja Wehikułu Usamodzielnienia w Gdańsku

Od  6 lat wspieramy Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, prowadzone w różnych lokalizacjach przez Fundację Robinson Crusoe (FRC)….

Inne projekty z tym partnerem

Staż Społeczny (wcześniej Kontrakt Robinsona)

Program, w ramach którego – po odbyciu stażu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni Fundacji Robinson Crusoe uzyskują dofinansowanie do

Program „Senior-Junior” Fundacji Robinson Crusoe

W latach 2018-2022 finansowaliśmy projekt skierowany do młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób powyżej 60. roku życia, realizowany przez Fundację

Scroll to Top