03 października 2022

Rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu wsparcia Programu Umacniania Rodziny (PUR) w Biłgoraju, prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie oraz zagrożonych utratą opieki rodziców nad dziećmi (aktualnie około 250 osób).

W ramach współpracy dofinansowane zostaną wynagrodzenia: pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe dla 15 dzieci, psychologa prowadzącego konsultacje indywidualne (180 godzin) oraz warsztaty grupowe (42 godziny); a także pracownika socjalnego i asystenta rodziny, którzy wspierają rodziny w ich środowisku, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów i wzmacnianiu umiejętności wychowawczych (300 konsultacji). Wsparcie finansowe Fundacji obejmuje również wycieczkę dla dzieci podczas ferii oraz wyjazd  ich rodziców do filharmonii, służący wzmocnieniu ich motywacji do udziału w programie i pracy nad wdrażaniem zmian, integracji w grupie oraz rozwijaniu świadomości o możliwościach spędzania wolnego czasu. Pracownicy Programu mają natomiast zapewnioną superwizję, która wspiera ich w wykonywaniu swoich zadań.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2022-31.03.2023, a całkowity jego koszt wyniesie 139 700 zł.

Scroll to Top