Projekt

W 2022 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją CultureLab, organizacją, która od 2016 roku angażuje się w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals).

W dniach 23-24 września 2022 roku Fundacja wraz z partnerami z Czech i Słowacji zorganizowała w Warszawie I Międzynarodową Konferencję dla Nauczycieli Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”. W ramach nawiązanej współpracy FDJ sfinansowała streaming wydarzenia w Internecie oraz pokryła koszty związane z tłumaczeniem konferencji na język polski i czeski, co pozwoliło na swobodną wymianę doświadczeń 100 uczestnikom pochodzącym z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Dzięki transmisji, którą śledziły 94 osoby, możliwe było również utrwalenie wystąpień prelegentów, a powstałe nagrania (11) zostały zamieszczone na kanale YouTube Fundacji CultureLab i są dostępne dla wszystkich chętnych.

W trakcie konferencji poruszono 6 zagadnień, związanych z następującymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ: mała retencja wody (SDG 6), segregacja śmieci (SDG 12), bioróżnorodność (SDG 15), ochrona pszczół (SDG 15), zagrożone gatunki zwierząt (SDG 14) oraz zmiana klimatu (SDG 13). Pierwszego dnia nauczyciele wzięli udział w części panelowej, a następnie udali się na wizyty studyjne do 3 instytucji świadczących usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i nauk przyrodniczych (Fundacji WWF i Fundacji „Rodzic w mieście” oraz Pawilonu „Kamień”- centrum edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy). Drugiego dnia konferencji uczestnicy dyskutowali oraz wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie edukacji środowiskowej w ramach 6 stolików tematycznych. 3 spośród nich – dot. zmian klimatu, segregacji odpadów oraz retencji wody – były transmitowane online. Na potrzeby konferencji powstały również materiały dydaktyczne, które posłużą nauczycielom do pracy z dziećmi oraz do przygotowania warsztatów edukacyjnych dla kolegów i koleżanek ze szkół i przedszkoli.

Partner

CultureLab

Cel projektu

Zwiększenie zaangażowania nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych w działania na rzecz środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

Czas trwania projektu

Od 23 września do 1 października 2022 roku.

Beneficjenci

100 nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji biorących udział w konferencji, 94 osoby śledzące transmisję wydarzenia w Internecie oraz odbiorcy zarejestrowanych materiałów, zamieszczonych na profilu YouTube Fundacji CulterLab.

Koszt projektu

28 968,37 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją CultureLab

Fundacja CultureLab powstała w 2016 roku. Jednym z działań prowadzonych przez organizację jest edukacja ekologiczna ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top