Projekt

The Nature Conservancy of Canada (NCC) to wiodąca kanadyjska organizacja, zajmującą się ochroną przyrody. Jako prywatna organizacja non-profit współpracuje z osobami indywidualnymi, korporacjami, fundacjami, rdzennymi społecznościami Kanady, a także innymi organizacjami non-profit oraz administracją wszystkich szczebli na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo skarbów Kanady – dziewiczych terenów, które przyczyniają się do zachowania kanadyjskiej dzikiej przyrody i roślinności. Od 1962 roku NCC wraz ze swoimi partnerami objęła ochroną 15 milionów hektarów terenu.

Dostrzegając konieczność angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, Fundacja Drzewo i Jutro wsparła finansowo projekty wykupu cennych przyrodniczo terenów, zlokalizowanych na terenie prowincji Ontario. Położone tam kompleksy leśne oraz mokradła mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych.

W 2022 darowizna Fundacji Drzewo i Jutro przysłużyła się do zakupu terenów Boreal Wildlands. Rosnące na tym obszarze lasy iglaste oraz bagna i torfowiska pomagają w absorbcji dwutlenku węgla z ogólnoświatowych emisji. W praktyce akumulują równowartość CO2 wyemitowanego przez 3 miliony samochodów (licząc cały okres ich użytkowania); stanowią także siedlisko najrozmaitszych zwierząt, takich jak niedźwiedzie, łosie, wilki, rysie, karibu oraz ponad 300 gatunków ptaków. Brak należytej ochrony mógł doprowadzić do industrializacji tych nietkniętych przez człowieka terenów, ze szkodą dla planety i całej ludzkości.

W 2023 roku przekazaliśmy środki finansowe na zakup terenów Hastings Wildlife Junction. Jest to ponad 10 000 hektarów lasów i mokradeł na południe od Bancroft w Ontario. Ochrona tych obszarów ma szczególne znaczenie dla ekosystemu, w tym utrzymania jakości wody zarówno dla organizmów wodnych, jak i dla lokalnych społeczności. Jest to siedlisko wielu zwierząt, takich jak wilki, czarne niedźwiedzie, łosie, kuny oraz kilku gatunków rzadkich ptaków i żółwi. Tereny Hastings Wildlife Junction ogrywają szczególną rolę w spowolnieniu skutków zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Korzyści związane z absorbcją dwutlenku węgla na tych terenach pomagają obniżyć poziom gazów cieplarnianych w atmosferze.

Partner

The Nature Conservancy of Canada

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie Partnera – The Nature Conservancy of Canada – w wykupie oraz w utrzymaniu i ochronie cennych ekologicznie, zalesionych terenów prowincji Ontario.

Czas trwania projektu

Boreal Wildlands – od lipca do grudnia 2022 roku.
Hastings Wildlife Junction – od kwietnia do grudnia 2023 roku.

Beneficjenci

Ochrona dziewiczych terenów Kanady, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych, ma znaczenie dla całej międzynarodowej społeczności.

Koszt projektu

2023 rok: 100 000 CAD
2022 rok: 100 000 CAD

Razem w latach 2022-2023: 200 000 CAD

Galeria zdjęć

Fotografie są własnością NCC

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Ochrona i wykup terenów Hastings Wildlife Junction

Zakończyła się faza wykupu terenów Hastings Wildlife Junction przez naszego partnera – Nature Conservancy of Canada (NCC). Jest to obszar ponad…

Hastings Wildlife Junction – po raz drugi wspieramy NCC!

W kwietniu 2023 roku po raz drugi wsparliśmy finansowo projekt realizowany przez The Nature Conservancy of Canada (NCC). Fundacja Drzewo…

The Boreal Wildlands Project – pierwszy zagraniczny projekt współfinansowany przez FDJ!

W lipcu 2022 r. rozpoczął się pierwszy zagraniczny projekt współfinansowany przez naszą Fundację. Przeznaczyliśmy równowartość 100 000 dolarów kanadyjskich na…

Inne projekty z tym partnerem

Indigenous Advisors

„Indigenous Advisors” to projekt, który ma na celu angażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich

Scroll to Top