Projekt

W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie (FKO). Organizacja od 2002 roku (najpierw jako pogram tematyczny Polskiej Zielonej Sieci, a później jako niezależna fundacja) działa na rzecz podniesienia świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenia wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka. Współfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro projekt „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu” jest częścią europejskiego programu LIFEChemBee, który FKO tworzy z 10 partnerami z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach projektu FKO zrekrutuje 50 osób, które – po przeszkoleniu – zostaną eko-ambasadorami/kami. W tym celu wezmą udział w dwudniowym kursie stacjonarnym lub on-line, przeprowadzonym poprzez platformę elearningową w ramach kilku sesji do samodzielnej pracy. Część teoretyczna szkolenia dotyczyć będzie substancji chemicznych, używanych do produkcji przedmiotów codziennego użytku w kontekście ich potencjalnych, niepożądanych skutków dla zdrowia oraz środowiska, a także dostępnych, bezpiecznych rozwiązań alternatywnych. W części praktycznej przyszli eko-ambasadorzy/ki będą przygotowywani do przeprowadzenia przeglądów gospodarstw domowych oraz zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia – m.in. pakiet materiałów edukacyjnych, scenariusz testu, check listę. Kampania informacyjno-rekrutacyjna, dotycząca tego etapu projektu dotrze do 50 000 osób.

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej 5 przeglądów gospodarstw domowych pod kątem obecności szkodliwych substancji chemicznych. Przegląd będzie polegał na analizie wybranego pomieszczenia, zidentyfikowaniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, przekazaniu informacji na ich temat, udzieleniu wskazówek co do prawidłowego użytkowania i/lub możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań. Eko-ambasadorzy/ki odwiedzą co najmniej 250 gospodarstw domowych.

W ramach projektu powstanie również 6 poradników konsumenckich na temat obecności szkodliwych substancji chemicznych w przedmiotach codziennego użytku i najbliższym otoczeniu (np. w żywności, zabawkach, ubraniach, kosmetykach i detergentach). Materiały będą dostępne w postaci plików pdf na stronie internetowej organizacji oraz w formie infografik w mediach społecznościowych. Zostaną opracowane w przystępny sposób, a ich formuła i treść będą dostosowane do oczekiwań młodych odbiorców. Informacja na ich temat dotrze do 100 000 osób. W czasie trwania projektu zostaną 6 000 razy pobrane przez konsumentów ze strony organizacji.

Wcześniejsze projekty Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, realizowane przy finansowanym wsparciu FDJ: „Climate of change // My Revolution” oraz „Our Food, Our Future” były ogólnopolskimi programami edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów ekologicznych. Podejmowane w nich działania stanowiły element szerszego, międzynarodowego projektu z zakresu edukacji i aktywizmu ekologicznego młodzieży w Unii Europejskiej. W ramach „Climate of change // My Revolution” Fundacja Drzewo i Jutro wsparła finansowo przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów oraz wydanie 3 ogólnodostępnych poradników konsumenckich; w „Our Food, Our Future” – przeprowadzenie 2 warsztatów oraz realizację pakietu edukacyjnego (5 poradników i 5 podcastów).

Partner

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Cel projektu

Zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat obecności chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska w najbliższym otoczeniu oraz w przedmiotach codziennego użytku, a także upowszechnienie rozwiązań pozwalających unikać potencjalnie niebezpiecznych substancji; edukacja ekologiczna młodzieży i młodych dorosłych dotycząca odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji żywości.

Czas trwania projektu

Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku: „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu”

Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku: „Our Food, Our Future”

Od stycznia do grudnia 2020 roku: „Climate of change // My Revolution”

Beneficjenci

Młodzi konsumenci/tki w wieku 18-35 lat oraz domownicy w gospodarstwach domowych, poddanych przeglądowi pod kątem obecności szkodliwych substancji chemicznych; uczniowie szkół średnich, młodzież zainteresowana tematyką świadomej konsumpcji, młodzi aktywiści ekologiczni.

Koszt projektu

Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku – 50 000 PLN
Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku – 40 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 40 000 PLN

Łącznie w latach 2020–2024 – 130 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Trzeci projekt z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie!

W marcu 2023 r. rozpoczął się projekt „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. W…

Inne projekty z tym partnerem

Projekt „Our Food, Our Future”

Projekt „Our Food, Our Future” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolski program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów

Projekt „Climate of change // My Revolution”

Program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych aktywistów, realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

Scroll to Top