Projekt

Od 2022 roku wspieramy finansowo Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – jedną z najstarszych polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt. „Święto Drzewa” to program edukacji ekologicznej realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku, którego celem jest ochrona przyrody i edukacja w zakresie zmian klimatycznych. Podczas wydarzeń odbywających się w ramach „Święta Drzewa” posadzono już ponad milion drzew!

W ramach finansowanego przez FDJ projektu: „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody” organizowane są  warsztaty ekologiczne dla dzieci, prowadzone przez edukatorów Klubu Gaja, połączone z sadzeniem roślin. W 2022 powstały 2 ogrody w województwie śląskim – na terenie Publicznego Przedszkola w Bestwinie oraz w parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Ogród przy Publicznym Przedszkolu w Bestwinie służy przedszkolakom do edukacji i codziennych aktywności. Korzysta z niego także miejscowa ludność – otwarta przestrzeń ogrodu sąsiaduje z zabytkowym parkiem pałacu Habsburgów. Z terenów zieleni przy tężni w ogólnodostępnym parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ma pożytek społeczność szpitala oraz mieszkańcy Bystrej, którzy chętnie odwiedzają to miejsce.

W 2023 została zrealizowana druga edycja projektu. Tym razem dzięki wsparciu finansowemu FDJ „Ogrody dla przyrody” powstały przy Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach (woj. śląskie) oraz przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie). W wydarzeniach edukacyjnych wzięło udział 224 dzieci z powyższych placówek. W działania zaangażowali się też ich rodzice. Uczestnicy poznali różne gatunki roślin, dowiedzieli się, jak prawidłowo je posadzić i o nie dbać. Podczas warsztatów na temat wybranych gatunków zwierząt zdobyli wiedzę o ich potrzebach i zbudowali dla nich budki lęgowe oraz schronienia, które następnie zostały zamontowane na trenie przylegającym do przedszkoli.

Wydarzenia inicjują pozytywną zmianę w przestrzeni publicznej: włączają mieszkańców – w szczególności dzieci, do działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przyroda. Projekt jest kontynuowany w latach 2024-2026.

Partner

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Cel projektu

Edukacja dzieci i młodzieży dotycząca ochrony różnorodności biologicznej, poparta konkretnym działaniem – założeniem terenów zieleni przyjaznych dla przyrody i ludzi.

Czas trwania projektu

Od września 2022 roku do listopada 2026 roku.

Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami są dzieci z placówek edukacyjnych, przy których powstają Ogrody. Z efektów pracy skorzystają też pozostali uczniowie oraz mieszkańcy korzystający z terenów zielonych.

Koszt projektu

Od kwietnia 2024 roku do listopada 2026 roku – 300 000 złotych
Od września do listopada 2023 roku – 45 000 PLN
Od września do listopada 2022 roku – 25 000 PLN

Łącznie w latach 2022-2026 – 370 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy 3-letni projekt „Święto Drzewa – Ogrody dla przyrody” z Klubem Gaja

Od 2022 roku finansujemy projekt „Święto Drzewa – Ogrody dla przyrody”, realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – jedną z…

Wkrótce powstaną kolejne „Ogrody dla przyrody”!

W wrześniu rozpocznie się druga edycja projektu „Święto Drzewa – Ogrody dla przyrody”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja –…

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja

Do grona organizacji działających w obszarze edukacji ekologicznej, wspieranych przez naszą fundację, we wrześniu dołączyła kolejna – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top