Projekt

W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie (FKO). Organizacja od 2002 roku (najpierw jako pogram tematyczny Polskiej Zielonej Sieci, a później jako niezależna fundacja) działa na rzecz podniesienia świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenia wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka. „Kupuj Odpowiedzialnie! – ekologiczna edukacja konsumencka” stanowi częściową kontynuację współfinansowanego przez Fundację Drzewo i Jutro w latach 2023-2024 projektu „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu”, który był elementem europejskiego programu LIFEChemBee, stworzonego przez FKO z 10 partnerami z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach tego projektu FKO zrekrutowała 50 osób, które – po przeszkoleniu – zostały eko-ambasadorami/kami. W tym celu wzięły udział w #DomNaDetoksie – dwudniowym kursie stacjonarnym lub kursie on-line, przeprowadzonym poprzez platformę elearningową w ramach kilku sesji do samodzielnej pracy. Część teoretyczna szkolenia dotyczyła substancji chemicznych, używanych do produkcji przedmiotów codziennego użytku w kontekście ich potencjalnych, niepożądanych skutków dla zdrowia oraz środowiska, a także dostępnych, bezpiecznych rozwiązań alternatywnych. W części praktycznej przyszli eko-ambasadorzy/ki zostali przygotowani do przeprowadzenia przeglądów gospodarstw domowych oraz wyposażeni w odpowiednie narzędzia – m.in. pakiet materiałów edukacyjnych, scenariusz testu, check listę. Kampania informacyjno-rekrutacyjna, dotycząca tego etapu projektu dotarła do blisko 50 000 osób.

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana była do przeprowadzenia co najmniej 5 przeglądów gospodarstw domowych pod kątem obecności szkodliwych substancji chemicznych. Przegląd polegał na analizie wybranego pomieszczenia, zidentyfikowaniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, przekazaniu informacji na ich temat, udzieleniu wskazówek co do prawidłowego użytkowania i/lub możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań. Eko-ambasadorzy/ki odwiedzili blisko 250 gospodarstw domowych.

W ramach projektu powstało 6 poradników konsumenckich na temat obecności szkodliwych substancji chemicznych w przedmiotach codziennego użytku i najbliższym otoczeniu (np. w żywności, zabawkach, ubraniach, kosmetykach i detergentach). Materiały są dostępne w postaci plików pdf na stronie internetowej organizacji oraz w formie infografik w mediach społecznościowych. Zostały opracowane w przystępny sposób, a ich formuła i treść dostosowano do oczekiwań młodych odbiorców. Informacja na ich temat dotarła do niemal 100 000 osób. W czasie trwania projektu zostały 6 000 razy pobrane przez konsumentów ze strony organizacji.

Od marca 2024 roku wsparcie finansowe dla FKO jest udzielane w oparciu o umowę 3-letnią. W pierwszym roku projektu „Kupuj Odpowiedzialnie! – ekologiczna edukacja konsumencka”- poza wcześniej dofinansowanymi już działaniami związanymi z realizacją 2 kursów #DomNaDetoksie dla następnej grupy 50 eko-ambasadorów – finansowanie FDJ obejmie również aktualizację materiałów edukacyjnych oraz stworzenie krótszego formatu zajęć (2-godzinnych warsztatów) dla 45 uczestników. W drugim i trzecim roku projektu FKO będzie częściowo kontynuować edukację na temat niebezpiecznych chemikaliów w najbliższym otoczeniu, pojawią się jednak też inne zagadnienia, takie jak: greenwashing, fast fashion, wpływ produkcji i konsumpcji na klimat oraz zasoby naturalne. Powstaną m.in. nowe poradniki oraz materiały do wykorzystania w akcjach edukacyjnych (m.in. warsztatach, grach edukacyjnych, wystawach). Eko-ambasadorzy, którzy ukończyli kursy #DomNaDetoksie, będą kontynuować przeglądy gospodarstw domowych w pierwszym i drugim roku projektu 3-letniego.

Wcześniejsze projekty Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, realizowane przy finansowanym wsparciu FDJ: „Climate of change // My Revolution” oraz „Our Food, Our Future” były ogólnopolskimi programami edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów ekologicznych. Podejmowane w nich działania stanowiły element szerszego, międzynarodowego projektu z zakresu edukacji i aktywizmu ekologicznego młodzieży w Unii Europejskiej. W ramach „Climate of change // My Revolution” Fundacja Drzewo i Jutro wsparła finansowo przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów oraz wydanie 3 ogólnodostępnych poradników konsumenckich; w „Our Food, Our Future” – przeprowadzenie 2 warsztatów oraz realizację pakietu edukacyjnego (5 poradników i 5 podcastów).

Partner

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Cel projektu

Zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat obecności chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska w najbliższym otoczeniu oraz w przedmiotach codziennego użytku, a także upowszechnienie rozwiązań pozwalających unikać potencjalnie niebezpiecznych substancji; edukacja ekologiczna młodzieży i młodych dorosłych dotycząca odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji żywości.

Czas trwania projektu

Od marca 2024 roku do lutego 2027 roku „Kupuj Odpowiedzialnie! – ekologiczna edukacja konsumencka”

Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku: „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu”

Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku: „Our Food, Our Future”

Od stycznia do grudnia 2020 roku: „Climate of change // My Revolution”

Beneficjenci

Młodzi konsumenci/tki w wieku 18-35 lat oraz domownicy w gospodarstwach domowych, poddanych przeglądowi pod kątem obecności szkodliwych substancji chemicznych; uczniowie szkół średnich, młodzież zainteresowana tematyką świadomej konsumpcji, młodzi aktywiści ekologiczni.

Koszt projektu

Od marca 2024 roku do lutego 2027 roku – 160 000 PLN
Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku – 50 000 PLN
Od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku – 40 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 40 000 PLN

Łącznie w latach 2020–2027 – 290 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Trzeci projekt z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie!

W marcu 2023 r. rozpoczął się projekt „Eko-ambasadorzy/ki na rzecz eliminacji szkodliwych chemikaliów w codziennym życiu” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. W…

Rozpoczynamy 3-letni projekt z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie!

Od 2020 roku współfinansujemy edukację ekologiczną, prowadzoną przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie (FKO). W tym roku, doceniając dotychczasową współpracę, jakość i…

Inne projekty z tym partnerem

Projekt „Our Food, Our Future”

Projekt „Our Food, Our Future” Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolski program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych dorosłych, w tym aktywistów

Projekt „Climate of change // My Revolution”

Program edukacji ekologicznej młodzieży i młodych aktywistów, realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

Scroll to Top